Internātskolu bērniem veido sajūtu istabas
 
©Publicitātes foto

Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBBF) ir uzsācis projektu Vēlēties spēlēties, kura mērķis ir izveidot terapeitiskās spēļu istabas 13 Latvijas speciālajās internātskolās. Par līdzšinējiem ziedojumiem jau iekārtota viena spēļu istaba speciālajā internātpamatskolā Antūžos. «Apziņa, ka varam būtiski uzlabot un mainīt speciālo internātskolu bērnu ikdienu, ir iedvesmojoša, un mēs turpināsim šī projekta realizāciju, lai pilnībā īstenotu tā mērķus,» Neatkarīgajai saka Latvijas Bērnu bāreņu fonda prezidents Kaspars Markševics.

Novembra sākumā fonds plāno atklāt jau nākamo spēļu istabu Aleksandrovas speciālajā internātskolā, kā arī izveides stadijā ir vēl viena rotaļu istaba Baltinavas kristīgajā internātpamatskolā. Antūžu speciālās internātpamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Fokičeva atzīst: «Terapeitiskā spēļu istaba mūsu skolā ir īsts brīnums. Nodarbības tajā ļauj bērniem paust emocijas, attīstīt iztēli un radošumu, palīdz nomierināties un koncentrēties, kā arī attīstīt sīko pirkstu muskulatūru un pirkstu un acu koordināciju. Spēļu istaba palīdz ārstēt un atveseļot.»

Terapeitiskās spēļu istabas ideja ir palīdzēt dažāda vecuma bērniem un jauniešiem ar dažādu pakāpju garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem veicināt daudzpusīgu attīstību. K. Markševics stāsta, ka spēļu istabu iekārtojums ir izstrādāts sadarbībā ar speciālistiem. Terapeitisko mērķu īstenošanai spēļu istabas ir dalītas četros aktivitāšu stūros: izziņas un spēļu stūris, sajūtu stūris, radošais un relaksācijas stūris. Piemēram, izziņas un spēļu stūris ietver attīstošās rotaļlietas un mācību materiālus, kas uzlabo uztveres spējas, trenē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Tam ir liela nozīme arī gados vecāku bērnu ar smagu garīgo atpalicību apmācībā. Bet relaksācijas stūris būs vieta, kur bērni varēs nomierināties, atpūsties un ieklausīties nomierinošās skaņās, klusumā vai sevī pašā, lai atgūtos no apkārtējās vides satraucošajiem stimuliem.

Lai iekārtotu vēl desmit terapeitiskās istabas, nepieciešami 50 680 eiro. Projekta īstenošanai līdz šim jau ir saņemti ziedojumi 13 800 eiro apmērā, un šie līdzekļi ļāvuši septembrī iekārtot spēļu istabu speciālajā internātpamatskolā Antūžos. Vienas terapeitiskās spēļu istabas vidējās izmaksas ir 4960 eiro, savukārt visu 13 terapeitisko istabu kopējās izmaksas sasniedz 64 480 eiro.

Projekta idejai ir atsaukušies Latvijā zināmi un iemīļoti mūziķi Guntars Račs, Sergejs Jēgers, Normunds Rutulis, Zigfrīds Muktupāvels, Aija Andrejeva un citi, un pašlaik top projektam veltīts mūzikas albums Vēlēties spēlēties ar Guntara Rača dziesmām. Mūzikas albuma ierakstā kopā ar pazīstamajiem māksliniekiem piedalīsies arī bērni ar īpašām vajadzībām no Latgales un Vidzemes reģionu speciālajām internātskolām. «Bērniem dabiski ir spēlēties. Rotaļas un spēles ir bērna durvis uz pasauli. Mums ir prieks palīdzēt tās atvērt arī tiem bērniem, kuru dzīve nebūt nav vienkārša un pašsaprotama. Apziņa, ka varam būtiski uzlabot un mainīt speciālo internātskolu bērnu ikdienu, ir iedvesmojoša, un mēs turpināsim šī projekta realizāciju, lai pilnībā īstenotu tā mērķus,» saka K. Markševics.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds aicina Latvijas sabiedrību un uzņēmējus iesaistīties, lai fonda aprūpē esošo Latvijas speciālo internātpamatskolu bērniem būtu iespēja darboties spēļu istabās. Starp fonda atbalstītajām internātskolām ir Raudas, Ziemeļvidzemes, Baltinavas kristīgā, Gaujienas speciālā, Katvaru speciālā, Ezersalas speciālā, Sveķu speciālā, Palsmanes speciālā Gaismas un Rīgas 4. speciālā internātpamatskola.

***

Projektu Vēlēties spēlēties var atbalstīt, piezvanot uz ziedojumu tālruni 90006688 (1,42 EUR par zvanu) vai ar pārskaitījumu uz ziedojumu kontiem: banka Citadele, LV62PARX0000575211011 un SEB Banka, LV08UNLA0050013300571.