Augstskolas neplāno paaugstināt studiju maksu

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, aptaujātās augstskolas norāda, ka studiju maksu neplāno paaugstināt, vairums mācību iestāžu to samazinās.

Banku augstskolas (BA) pārstāve Lineta Mikša stāsta, ka nākamajā akadēmiskajā gadā studiju maksa tiks samazināta vidēji par 10 procentiem. Šobrīd augstskolā studiju maksa pilna laika studijām svārstās no 1335 latiem 1. līmeņa studiju programmām līdz 1680 latiem maģistra studiju programmām un 3748 latiem maģistra programmai, kas tiek īstenota sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu. Nepilna laika studijām studiju maksa ir amplitūdā no 795 latiem 1. līmeņa studiju programmām līdz 1138 latiem bakalaura studiju programmām.

Sarukums

Tāpat rīkosies arī Vidzemes augstskola, biznesa augstskola Turība, Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). "Saistībā ar vispārējo ekonomikas stāvokli valstī, kad samazinās arī studiju nodrošinājuma izmaksas, studiju maksas plānots samazināt. Studiju maksas vēl nav noteiktas, bet plānots, ka pilna laika studiju programmās tās būs zem 1000 latiem par studiju gadu," stāsta ViA Komunikācijas daļas vadītāja Zane Leimane. LLU Pilna laika studējošajiem studiju maksas amplitūda ir no 800 līdz 1800 latiem. Nepilna laika studējošajiem no 534 latiem līdz 926 latiem gadā." Turībai studiju maksas samazinājums skāris divas programmas. "Profesionālā bakalaura studiju programmā Starptautiskās komunikācijas vadība un Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība studiju maksa ir pielīdzināta pārējām pamatstudiju cenām, kas ir 1370 latu dienas, 1246 lati vakara un 1170 latu neklātienes studijām," stāsta Turības pārstāve Līga Ozoliņa. Savukārt EKA informē, ka papildus studiju maksas samazināšanai tā piedāvā arī akciju – studentam, reģistrējoties studijām līdz 15. jūnijam, ir iespēja saņemt 10 procentu atlaidi pirmā studiju gada maksai. Studiju maksa EKA svārstās no 360 līdz 580 latiem semestrī.

Filiālēs lētāk

Arī Baltijas Starptautiskā akadēmija informē, ka neplāno paaugstināt studiju maksu. Turklāt abiturientiem, kas stāsies akadēmijas 1. kursā līdz 25. augustam, augstskola piešķir atlaides no 7 līdz 20 procentiem atkarībā no vidusskolas absolvēšanas un centralizēto eksāmenu rezultātiem. Akadēmija nemaina studiju maksas arī filiālēs. Studiju maksa BSA filiālēs ir par 15–30 procentiem zemāka nekā Rīgā.

Vēl nav izlēmušas

Studiju maksu pašreizējā līmenī atstās arī Rēzeknes un Ventspils augstskola. Patlaban Rēzeknes augstskolā maksa pilna laika studiju programmās ir robežās no 700 līdz 880 latiem un nepilna laika programmās no 630 līdz 790 latiem, bet Ventspils augstskolā bakalaura studiju programmās no 1125 līdz 1365 latiem. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) nolēmusi mācību maksu nepalielināt, bet Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitātē par šo jautājumu lems drīzumā. RTU jau pērn studiju maksu gandrīz visās inženierprogrammās samazināja no 1100 un 1250 līdz 950 latiem, iepriekšējā līmenī maksu atstājot tikai Arhitektūras un pilsētplānošanas un Būvniecības fakultātes programmās – attiecīgi 2100 un 1950 latu gadā.

***

BUDŽETA VIETAS

Rīgas Stradiņa universitāte

- Budžeta vietu skaits ir palielinājies. Pamatstudijās kopējais budžeta vietu skaits ir 572, salīdzinājumam – pagājušajā gadā: 456. Piemēram, Medicīnas fakultātē pērn bija 250 vietu, šogad – 300, studiju programmā Fizioterapija budžeta vietu skaits no 48 palielināts uz 64.

Rīgas Tehniskā universitāte

- Iepriekšējā gadā valsts budžeta finansētajās vietās tika uzņemti 1920 pirmkursnieki. Šogad 1. kursa budžeta vietu kopskaits tiks apstiprināts marta beigās, taču universitātes vadības prognozes liecina, ka šā gada budžeta vietu skaits būs ļoti līdzīgs pagājušā gada budžeta vietu skaitam.

Rēzeknes augstskola

- Budžeta vietas ir visās pilna laika studiju programmās. Budžeta vietu skaits konkrētās studiju programmās būs zināms aprīlī.

Ventspils augstskola

- Trijās no piecām pamatstudiju programmām budžeta vietu skaits ir samazinājies, divās palicis nemainīgs. Budžeta vietas ir sarukušas par divām līdz piecām vietām.

Ekonomikas un kultūras augstskola

- Augstskola divkārt palielinājusi budžeta vietu skaitu un paredzējusi 18 budžeta vietas: deviņas budžeta vietas konkursa kārtībā 1. kursa studentiem un deviņas budžeta vietas rotācijas kārtībā vecāko kursu sekmīgākajiem studentiem.

- Un vēl augstskolas sekmīgākajiem un aktīvākajiem studentiem ir iespēja saņemt 50% atlaidi gada studiju maksai.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

- Valsts finansēto studiju vietu skaits pamatstudijās sarucis par 208 studiju vietām – pirmkursniekiem par septiņām vietām mazāk. Palielināts uzņemšanas limits 2010. gadā ir Lauksaimniecības, Pārtikas produktu tehnoloģijas un Datorvadības un datorzinātnes studiju programmās. Neliels samazinājums – pedagogu, sociālo zinātņu, arhitektūras un būvniecības izglītības jomu studiju programmās.

Latvijas Universitāte

- Precīzs budžeta vietu skaits visās studiju programmās vēl nav zināms. Taču lielos vilcienos ir tā, ka vietu samazinājums būtiski nav skāris humanitārās un dabas zinātnes. Budžeta vietu mazāk šogad būs tiem, kas uzsāks studijas izglītības un sociālajās zinātnēs. Piemēram, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē samazinājums ir ļoti liels – gandrīz par 24 procentiem, bet Juridiskajā fakultātē pat gandrīz par 27 procentiem.

Biznesa augstskola Turība

- 2010. gada uzņemšanā budžeta vietu skaits tiek saglabāts tāds pats kā iepriekšējā gadā – 35 vietas, no kurām 10 ir valsts apmaksātas budžeta vietas Tāpat pirmā kursa studentiem tiks piedāvātas 80 augstskolas un divas valsts apmaksātas stipendijas.

Latvijā

Pēc 24 pastāvēšanas gadiem leģendārā grupa “Apvedceļš” maina nosaukumu uz “Drošais ceļš” un šīs vasaras koncertprogrammu veltīs ambiciozai misijai – vērst sabiedrības uzmanību uz vieglprātīgu attieksmi pret satiksmes drošību. Ar pirmo singlu “Pālis pie stūres nav brālis” grupa kopā ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) piesaka kampaņu, aicinot cilvēkus nesēsties pie stūres alkohola reibumā un īpašu uzmanību pievēršot lielajam ceļu satiksmes negadījumu skaitam uz vietējas nozīmes un lauku ceļiem.

Svarīgākais