Kā tomēr ir pareizi - Islande vai Īslande?

 

Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija 2006. gada 21. marta sēdē izvērtēja valstu un teritoriju nosaukumu atveidojumus latviešu valodā.

Sarakstā tika iekļauti 196 pasaules valstu un 48 teritoriju nosaukumi, atbilstoši standartam ISO3166 norādot attiecīgās valsts vai teritorijas kodu, īso nosaukumu angļu valodā, kā arī līdzšinējo īso nosaukumu latviešu valodā pēc standarta LVS ISO 31661:1997. Atbilstoši šim sarakstam tika norādīts, ka Īslandes Republika (ar garu patskani – ī) precīzāk atbilst nosaukuma izrunai un rakstībai oriģinālvalodā. Taču, kā zināms, sabiedrība šo jauninājumu uzņēma dažādi, arī vairāki valodnieki norādīja, ka tam nepiekrīt. Laiku pa laikam Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijai tika lūgts pārskatīt šo lēmumu.

Jautājums par šī nosaukuma pareizrakstību latviešu valodā tika skatīts vairākās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs, kurās tika rasti argumenti gan par labu biežāk sastopamajai (pēdējo gadu desmitu laikā biežāk lietotajai) formai Islande, gan rakstības formai ar garo ī, proti, Īslande, kā tā tika ieteikta 2006. gadā.

2011. gada 15. jūnija sēdē Latviešu valodas ekspertu komisija secināja: kaut gan no lingvistiskā viedokļa pareizāka būtu šīs valsts nosaukuma forma ar garo ī, tomēr, ievērojot tradīcijas citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu atveidē, par pilnīgi atbilstošu latviešu valodas normām uzskatāma arī forma Islande. Tāpēc patlaban spēkā ir abas formas: Islande un Īslande.