Pirmdiena, 6.februāris

redeem Dace, Dārta, Dora

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

"MTG" vēlas būt Latvijas līderis ziņu kvalitātes un objektivitātes jautājumā

© F64 Photo Agency

Šodien, 27.februārī, "¼ Satori grāmatnīcā" Berga bazārā notika MTG Baltija un TV3 organizēta diskusija "Kam pieder ziņas?Neatkarība.Neitralitāte.Daudzveidība".

Tās gaitā MTG vadītājs Baltijas valstīs Kaspars Ozoliņš un TV3 Informatīvo programmu daļas vadītāja Daina Ostrovska iepazīstināja ar skatījumu uz kopējo MTG stratēģiju Latvijā, TV3 ziņu veidošanas galvenajiem principiem un menedžmenta vīziju par Ziņu dienestu darbību, ja par LNT īpašnieku kļūs MTG.

MTG stratēģija Latvijā šobrīd ietver trīs galvenos mērķus: veicināt nacionālā satura ražošanu Latvijā, saglabājot TV3 un LNT kanālu grupu radošo un brendu potenciālu; atgriezties pie finansiāli rentablu uzņēmumu statusa, izmantojot visas iespējamās saimnieciskās darbības sinerģijas un saglabāt ziņu redakcionālo neatkarību un viedokļu dažādību TV3 un LNT informatīvajos raidījumos latviešu valodā, kā arī krievu valodā (TV5/3+).

MTG piedāvājums sevī ietver caurspīdīgu biznesa modeli, ilgtspējīgas investīcijas, politisko neitralitāti un kvalitatīvu saturu.

K.Ozoliņš uzsvēra, ka ziņu raidījumi ir viena no svarīgākajām nacionālā satura sastāvdaļām, kas konkrēto televīzijas kanālu padara piederīgu tai valstij, kurā tas strādā. Viņš arī norādīja, ka MTG vēlas būt Latvijas līderis ziņu pēc ziņu kvalitātes un objektivitātes rādītājiem. "Jau šobrīd MTG politiskās neitralitātes un redakcionālās neatkarības principi nodrošina visaugstāko skatītāju lojalitāti TV3 ziņu raidījumiem, to liecina pēdējo gadu reitingi," teica K.Ozoliņš.

D.Ostrovska norādījato, ka uzticēšanās TV3 ziņu raidījumiem pēdējos gados nemitīgi pieaug un tas apliecina skatītāju uzticēšanos tiem principiem, ko televīzija uzskatījusi par svarīgiem. "Jau no pašiem pirmsākumiem ziņas esam veidojuši pēc principa "Es nepiekrītu tavam viedoklim, bet darīšu visu, lai tu to varētu paust"," teica D.Ostrovska.

TV3 Informatīvo programmu daļas vadītāja īpaši akcentēja nepieciešamību attīstīt un vairot neatkarīgo producentu potenciālu. TV3 vienmēr šai sadarbībai pievērsis lielu uzmanību, tomēr Latvijā, salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, tas ir maz attīstīts segments. Tieši neatkarīgo producentu piesaiste satura veidošanai ir viens no daudzveidības un neatkarības faktoriem.

Attiecībā uz rentabilitātes nodrošināšanu, K.Ozoliņš minēja vismaz trīs nosacījumu izpildi, kas to palīdzētu nodrošināt - šie nosacījumi ir jauna finansējuma piesaiste nacionālajai komerctelevīziju nozarei, slēdzot līgumus ar kabeļtelevīziju operatoriem par abonēšanas maksu; efektīvāka nacionālā satura resursu izmantošana starp jaunās televīziju grupas kanāliem, pastiprinot konkurētspēju ar ārzemju televīzijām un racionālāka organizācijas struktūras izveide, nedublējot tehnoloģiskos un saimnieciskos procesus".

K.Ozoliņš noraidīja bažas par to, ka ziņu koncentrēšanas vienās rokās varētu mazināt ziņu neatkarību vai viedokļu daudzveidību. MTG, investējot Latvijā un iegādājoties LNT, ir ieinteresēts saglabāt un attīstīt visu zīmolu radošo potenciālu, kā arī ziņu daudzveidību, jo tikai tā var saglabāt latviešu kanālu konkurētspēju jaunajos tirgus apstākļos, kad arvien lielāku pārsvaru televīzijas tirgū iegūst Krievijas un citi ārzemju kanāli.

Lai Ziņu dienesti teicami pildītu savas funkcijas un vienlaikus būtu efektīvas ražošanas vienības, tiek plānots ieviest t.s. "Newsroom" modeli - redakcionāli patstāvīgi strādājošas vienības ar tehnoloģisku sinerģiju.

Lai pilnībā kliedētu bažas par ziņu neitralitāti, MT vadītājs Baltijas valstīs aicināja NEPLP izvērtēt iespēju savā paspārnē izveidot neatkarīgu Ziņu Ombudu elektroniskajiem medijiem, kas darbotos kā mediators starp žurnālistiem un sabiedrību, palīdzētu uzturēt mediju saikni ar skatītājiem, izskatītu sūdzības un palīdzētu meklēt risinājumus. Tāpat K.Ozoliņš izteica TV3 gatavību izveidot sava veida neatkarīgu padomi medija iekšienē, kura palīdz uzraudzīt un nodrošināt redakcionālo neatkarību Ziņu dienestu darbībā.

MTG atkārtoti apliecina, ka ir mūsdienīgs, atvērts un politiski neitrāls mediju īpašnieks, kurš vēlas veidot dialogu ar savu skatītāju un visu sabiedrību.