Zemkopības ministrija: savvaļas dzīvniekus aizliegts turēt nebrīvē

Atrodot mežā, laukā vai pļavā savvaļas dzīvniekus vai to mazuļus, jāievēro, ka patvaļīgi nest savvaļas dzīvniekus uz mājām ir aizliegts. Aizliegums sagūstīt un turēt nebrīvē savvaļas putnus un zīdītājus noteikts Dzīvnieku aizsardzības likumā.

Ieraugot kādu savvaļas dzīvnieka mazuli nevajadzētu uzreiz nolemt, ka māte to ir pametusi un tas noteikti jāglābj. Neejiet tam klāt, neaiztieciet un pēc iespējas ātrāk dodieties projām! Dzīvnieku mazuļi, nokļūstot pie šāda „glābēja”, izjūt milzīgu stresu, un bieži vien cilvēks nezin, kā šādu dzīvnieku turēt, barot un kopt. Tāpat ir jāizvērtē, ko jūs ar sagūstīto dzīvnieku darīsiet tālāk.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist brīvā dabā, jo cilvēku aprūpē izaudzis savvaļas dzīvnieku mazulis vairs neizjūt bailes no cilvēkiem, suņiem, apkārtējās vides draudiem, kā arī nespēj pats sameklēt sev barību. Palaists brīvībā, šāds savvaļas dzīvnieks ātri aiziet bojā.

Savvaļas medījamo dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē var vienīgi tad, ja ir saņemta Valsts meža dienesta (VMD) atļauja. Savukārt savvaļas nemedījamo dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē iespējams tikai tad, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.

Ja atrastais savvaļas dzīvnieks izskatās novārdzis, slims vai tā uzvedība nav raksturīga konkrētai dzīvnieku sugai, ir jāievēro vislielākā piesardzība un jāizvērtē vai tam vajadzētu tuvoties, jo dzīvnieks var būt slims ar trakumsērgu. Ar šo cilvēkam bīstamo slimību var slimot lapsas un jenotsuņi, retāk – āpši, caunas, vilki, lūši un citi dzīvnieki. Slimiem savvaļas dzīvniekiem, kontaktējoties ar cilvēku, tiek apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība.

Gadījumā, ja savvaļas medījamais dzīvnieks ir atrasts savainots, par to jāpaziņo Valsts meža dienestam. VMD amatpersona pieņems lēmumu par turpmāko rīcību ar atrasto ievainoto medījamo dzīvnieku (piemēram, tā ārstēšanu, imobilizāciju, likvidāciju), novērtēs ievainotā medījamā dzīvnieka bīstamību sabiedrības drošībai, kā arī ievainojuma radītos draudus medījamā dzīvnieka dzīvībai.

Par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku tā atradējam tāpat jāpaziņo VMD, bet dzīvnieka līķa savākšanu un iznīcināšanu nodrošina vietējā pašvaldība.

Savukārt, ja atrasts savainots savvaļā dzīvojošs nemedījamo savvaļas sugu dzīvnieks, par to jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde.

Latvijā

Vasara ir īsts izaicinājums tehnoloģijām, īpaši viedierīcēm, jo gada siltajā sezonā aktīvāk pavadām laiku ārā, kas palielina risku nomest tālruni uz zemes, saskrāpēt to, iemest ūdenī vai pat pārkarsēt. Piemēram, samircis viedtelefons ir viena no biežāk sastopamajām problēmām vasaras periodā, ar ko saskaras iedzīvotāji. Kas jāņem vērā, lai uzturētu savu viedierīci darba kārtībā visā vasaras garumā, stāsta IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” Tehniskā atbalsta komandas vadītājs Raivis Ezergailis.

Svarīgākais