Turpmāk jauniešiem no Korejas būs vieglāk uzturēties Latvijā

© Pixabay

Valdība otrdien atbalstīja Latvijas valdības un Korejas valdības nolīguma projektu par darba un brīvdienu programmu, kas atvieglos Korejas jauniešu uzturēšanās tiesības Latvijā.

Korejas jauniešiem saskaņā ar Imigrācijas likumā iekļauto regulējumu nav iespējas ierasties Latvijā uz laika periodu, kas pārsniedz 90 dienas, un šī apmeklējuma laikā strādāt, ja vien nav iepriekšējas vienošanās ar darba devēju, kurš iepriekš Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējis vakanci un veicis citas administratīvās procedūras.

Uz 2020.gada 31.decembri Latvijā uzturējās 56 Korejas pilsoņi ar derīgām termiņuzturēšanās atļaujām.

Iepriekš minētais liecina par to, ka migrācijas plūsma no Korejas uz Latviju ir neliela, un nolīguma projekta mērķis ir veicināt šīs plūsmas palielināšanos, skaidro Aizsardzības ministrijā.

Nolīguma projekta mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti un apmaiņu, sadarbību un partnerību starp Latviju un Koreju, kā arī attīstīt iespējas abu valstu jauniešiem strādāt vai iegūt praktisko pieredzi un pilnveidot citas valsts valodas, kultūras un sabiedrības zināšanas, tādējādi veicinot savstarpēju saprašanos starp abām valstīm. Nolīguma projekta izpratnē jaunieši ir vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kas ir Latvijas un Korejas pilsoņi.

Tāpat nolīguma projekts paredz vienkāršot procedūras Latvijas jauniešu uzturēšanās laikam Korejā un Korejas jauniešu uzturēšanās laikam Latvijā, jo katra puse izdod otras valsts pilsoņiem, kas atbilst attiecīgi nolīgumā minētajiem nosacījumiem, dokumentu, kas atļauj uzturēties tās teritorijā.

Latvijas gadījumā šis dokuments ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota ilgtermiņa vīza, un Korejas gadījumā šis dokuments ir brīvdienu vīza. Korejas Republikas pilsoņi, kuriem izsniegta ilgtermiņa vīza saskaņā ar nolīguma projektu, ierodoties Latvijā, neatkarīgi no esošās situācijas darba tirgū, saņem tiesības uz nodarbinātību, kas ir derīgas visu noteikto uzturēšanās laiku.

Saskaņā ar nolīguma projekta katru gadu šo programmu drīkstētu izmantot līdz vienam simtam dalībnieku no katras valsts.

Projekts vēl būs jāpieņem Saeimai.

Svarīgākais