LM izplata paziņojumu saistībā ar pensijām

© Oksana Džadana/MN

Labklājības ministrija (LM) iecerējusi no nākamā gada 1.janvāra noteikt periodus, kas pielīdzināmi apdrošināšanas stāžam un uzkrāti līdz 1990.gada 31.decembrim, norādīts likumprojektā par grozījumiem likumā "Par valsts pensijām".

Latvijas valsts pensijas šobrīd tiek piešķirtas un maksātas arī par vēsturisku un apdrošināšanas stāžam pielīdzinātu stāžu līdz 1990.gada 31.decembrim, kas nav uz sociālās apdrošināšanas iemaksām balstīts un kura nozīme personas apdrošināšanas kopējā stāžā ir būtiski mazinājusies un pakāpeniski izzūd. LM vērtējumā nepieciešams precizēt un harmonizēt tiesību normas, kas nosaka nepieciešamo apdrošināšanas stāžu vismaz 20 gadus. Tas attiecināts arī uz darba un tam pielīdzinātiem periodiem, kas uzkrāti bijušajās PSRS republikās, ar kurām nav noslēgti starptautiski līgumi un kuru teritorijās nedarbojas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

LM norāda, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo apdrošināšanas stāža noteikšanas kārtību, tagadējiem sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem tiek uzlikts liels papildu slogs, jo no viņu veiktajām iemaksām jānodrošina pensijas izmaksa par darbu citās PSRS republikās un ne tikai Latvijas pilsoņiem un dubultpilsoņiem, kuri dzīvo jebkur pasaulē un pieprasa Latvijas pensiju, bet arī visiem pārējiem ES pilsoņiem, kuriem ir tiesības uz un kuri pieprasa Latvijas valsts pensiju.

LM iecerējusi noteikt periodus, kas pielīdzināmi apdrošināšanas stāžam un uzkrāti līdz 1990.gada 31.decembrim. Ministrijā skaidro, ka Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžam ir pielīdzināms Latvijas teritorijā uzkrātais darba un tam pielīdzinātais periods, dienesta laiks un represiju periods ārpus Latvijas, kā arī, ja šīs personas apdrošināšanās stāžs Latvijā pēc 1996.gada 1.janvāra ir vismaz 20 gadi - bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, ja šajā teritorijā nav spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula vai Saeimas apstiprināts starptautisks līgums.

Ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināms Latvijas teritorijā uzkrātais darba un tam pielīdzinātais periods, represiju periods ārpus Latvijas, kā arī, ja šīs personas apdrošināšanas stāžs Latvijā pēc 1996.gada 1.janvāra ir vismaz 20 gadi - bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darbam pielīdzinātie mācību periodi.

Plānots, ka norma stāsies spēkā 2025.gada 1.janvārī, kad vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais minimālais apdrošināšanas stāžs būs 20 gadi.

Paredzēts, ka apdrošināšanas perioda ilgumu aprēķinātu no perioda beigu datuma atņemot perioda sākuma datumu un iegūtajam periodam pieskaitot vienu dienu. To aprēķinātu, pieņemot, ka mēnesī ir 30 dienu, kas ir kalendāro mēnešu vidējais dienu skaits, un atsevišķus apdrošināšanas periodus summētu un kopējo apdrošināšanas stāžu izsakot gados, mēnešos un dienās.

LM norāda, ja apdrošināšanas stāža aprēķināšanas kārtība tiktu mainīta, tas radītu cilvēku neizpratni un to pieplūdumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās, ar lūgumu pārskatīt stāža apmēru, pat ja pensija piešķirta daudzus gadus atpakaļ un apdrošināšanas stāža aprēķinā nekas nemainītos.