Latvijā līdz 30. jūnijam aizliegts cirst kokus; ir arī ļoti reti izņēmumi, kad to drīkstēs darīt

© f64.lv, Ilze Zvēra

No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētu un ciemu teritorijās ir aizliegts cirst kokus, lai netraucētu putnu ligzdošanu, paredz Ministru kabineta "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža, un metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība.

Latvijā

Pagājušas jau sešas dienas, kopš jūrā pazuda Sergo, kas kopā ar citiem bija devies no Kaltenes uz Roņu salu ar ūdens motocikliem. Arī šodien turpinās pazudušā meklēšana - no gaisa ar helikopteru un visos citos veidos. Vīrietis izsludināts arī starptautiskā meklēšanā.

Svarīgākais