Trešdiena, 17.aprīlis

redeem Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

arrow_right_alt Latvijā

Par gandrīz 160 000 eiro "stiprinās sabiedrības kritisko domāšanu"

© Vladislavs Proškins/MN

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi 159 762 eiro vērtu konkursu sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšanai attiecībā uz masu mediju saturu, kā arī plašsaziņas līdzekļu atbildīguma veicināšanai, liecina informācija KM tīmekļvietnē.

Pretendentam būs katru gadu jāsarīko vismaz viena diskusija ar mediju nozares profesionālās un akadēmiskās vides pārstāvjiem par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām, analizējot labāko starptautisko praksi.

Konkursa nolikumā norādīts, ka pretendentam katru gadu būs jāizveido vismaz viens informatīvais materiāls, kurā apkopota informācija par mediju ombuda līdzšinējo praksi un skaidrots ētikas kodeksā iekļauto ētikas principu tvērums un praktiski piemērošanas apsvērumi.

No pretendenta tiek gaidīts, ka tas katru gadu īstenos vismaz divus publicitātes pasākumus, kas informē sabiedrību par mediju ombudu un tā darbību. Būs arī jāsarīko vismaz viens izglītojošs seminārs, kas veicina sabiedrības izpratni par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem.

Konkursa uzvarētājam katru gadu būs jāsarīko vismaz viens izglītojošs seminārs valsts institūcijām, tai skaitā tiesībsargājošām institūcijām, par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem.

No pretendenta tiek sagaidīts, ka tas katru gadu īstenos vismaz vienu izglītojošu semināru mediju nozares profesionāļiem un žurnālistiem par vārda brīvības jautājumiem, mediju un žurnālista, pienākumiem, tiesībām un atbildību, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus.

KM gaida, ka katru gadu tiks izveidots vismaz viens analītisks materiāls par mediju nozares novērtējumu kopumā, nepieciešamajiem pilnveidojumiem, tajā skaitā normatīvā regulējuma pilnveidošanu. Tāpat KM gaida, ka tiks nodrošināta sabiedrības pastāvīga informēšana par mediju ombuda darbību.

Pārvaldes uzdevuma veikšanas laiks ir trīs gadi. Savukārt pārvaldes uzdevuma veikšanas vieta ir Latvija un ar uzdevuma veikšanu saistītās ārvalstis. Finansējuma avots ir KM valsts budžeta programmā "Mediju politikas īstenošana" konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi - 53 254 eiro gadā.

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 7. marta plkst. 17.15, nogādājot tos klātienē vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu atvēršanas datums un vieta ir ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām KM.