Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā

Piešķir papildu finansējumu augstskolu padomju locekļu atalgojumam

© Kaspars Krafts/f64

Lai nodrošinātu papildus nepieciešamo finansējumu augstskolu padomju locekļu atalgojuma izmaksu segšanai, valdība otrdien nolēma piešķirt papildu 206 727 eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka padomes tika izveidotas, lai pilnveidotu augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

To īsteno divās atlases kārtās. Pirmajā kārtā līdz gada nogalei plānots 20 augstākās izglītības institūcijās ieviest attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību, piešķirot ESF atbalstu. Savukārt otrajā kārtā līdz gada nogalei Ministru kabinetā plānots apstiprināt 14 valsts dibinātu augstskolu stratēģiskās specializācijas, kā arī augstskolu padomēs tiktu apstiprinātas 14 valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģijas. Tāpat 14 valsts dibinātu augstskolu padomēm tiks sniegts atbalsts darbības nodrošināšanai.

Pirmo atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, bet otro atlases kārtu - ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par visu otrajai atlases kārtai pieejamo finansējumu.

Labākas pārvaldības nodrošināšanai augstākās izglītības institūcijās pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 18 852 242 eiro, ko veido Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums 16 024 405 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 827 837 eiro. No kopējā finansējuma pirmajai atlases kārtai tika atvēlēts 14 138 942 eiro, bet otrajai atlases kārtai - 4 713 300 eiro.

IZM skaidro, ka augstskolu padomju locekļu atlīdzības likme projekta īstenošanas laikā aktualizēta divas reizes, savukārt administratīvo resursu likme vienu reizi 2022.gadā atbilstoši grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tāpēc augstskolu padomju locekļu atlīdzības likme un administratīvo resursu likme ir palielinājusies, un IZM aprēķinājusi, ka otrās kārtas projekta īstenošanai līdz gada nogalei nepieciešami 4 920 026 eiro. No tiem 4 420 509 eiro veido augstskolu padomju locekļu atlīdzības un administratīvo resursu izmaksas, 265 230 eiro - personāla atlīdzības izmaksas, bet 234 287 eiro - netiešās izmaksas.

Pirmajā atlases kārtā projektus varēja iesniegt augstākās izglītības institūcija. Viena projekta minimālais kopējais attiecināmais finansējuma apmērs ir 150 000 eiro, bet maksimālais - 3,3 miljoni eiro.

Savukārt otrajā atlases kārtā projekta iesniedzējs ir IZM, bet mērķa grupa ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, Ventspils Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Banku augstskola.