Latvijas un Vatikāna institūciju sadarbībā īsteno kultūrvēsturisku projektu

 

17. martā Ārlietu ministrijā notika unikālā albuma ,,Terra Mariana” jeb Marijas zeme 10 lielo faksimilizdevumu apskate. Kopīga sadarbība kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā sadarbības projekta veidā ir īpaša pieredze arī Vatikānam, jo Latvija ir pirmā valsts, kura ir uzsākusi šāda veida projektu ar Vatikānu.

Albuma ,,Terra Mariana” faksimilizdevuma pirmie eksemplāri tika izgatavoti Modenas izdevniecībā ,,Franco Cosimo Panini Editore”.

Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā atrodas pāvestam Leo XIII 1888.gadā dāvinātais albums „Terra Mariana”, kas vēsta par kristīgās ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Livonijā, ko mēdz saukt par Marijas zemi.

Albuma 70 pergamenta lapās atrodams bagātīgs vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas pilīm, pilsdrupām, baznīcām, kapakmeņiem, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā arī senu sudraba un zelta monētu nospiedumi. Ņemot vērā, ka albums ir unikāls tā vēsturiskā, mākslinieciskā un kultūras satura dēļ, bet tā vienīgais oriģināls pieejams tikai Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā, 2007.gadā tika parakstīts līgums starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vatikāna Apustulisko bibliotēku par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma izdošanu un zinātnisko komentāru sagatavošanu.

Vēl joprojām turpinās darbs, lai sagatavotu zinātniskos komentārus latviešu, angļu, vācu, poļu un latīņu valodā, ko plānots izdot 1000 eksemplāros līdz ar faksimilizdevuma reducēto versiju. Albuma „Terra Mariana” faksimilizdevuma izdošana un tā zinātnisko komentāru sagatavošana ir pārliecinoša liecība tam, ka Latvija un Vatikāns uztur un aizsargā būtisku kultūras mantojuma daļu un padara to pieejamu sabiedrībai.