PTAC brīdina par jaunu piramīdas shēmu tiešsaistē

© pexels.com

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), veicot ceļojumu piedāvājumu izpēti interneta vietnēs, tostarp sociālajos tīklos, ir konstatējis, ka interneta vietnē www.incruises.com un sociālā tīkla www.facebook.com kruīza kluba partneru izveidotajos profilos tiek izteikti piedāvājumi Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties InCruises kruīzu klubā, kas pieder Puertoriko reģistrētam komersantam Ingroup InCruises international LLC un veic uzņēmējdarbību kā InCruises international LLC. Pirmšķietami InCruises piedāvātā piramīdveida shēma satur negodīgas komercprakses pazīmes.

PTAC aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt gan nosacījumus dalībai klubā, gan klubā piedāvātos kruīza ceļojumus.

Kā pirms jebkura lēmuma pieņemšanas par savas naudas ieguldījumu, arī šajā gadījumā, pirms piekrist iesaistīties InCruises kruīzu klubā, PTAC aicina rūpīgi iepazīties un izvērtēt visu pieejamo informāciju par dalību klubā, it īpaši:

 • iepazīties ne tikai ar InCruises sagatavotajiem mārketinga materiāliem, bet rūpīgi izlasīt arī kluba piedāvāto līgumu;
 • izvērtēt iesaistīšanās klubā izdevīgumu kopumā;
 • noskaidrot, cik lielas iemaksas un kad tās ir jāveic;
 • noskaidrot, kad un par kādiem nosacījumiem varēs iegādāties piedāvāto kruīza ceļojumu vai viesnīcas rezervāciju (piem., InCruises Biedra līgumā noteikts, ka tikai 50% no kruīza cenas par apmaksāt ar sakrātajiem balvu punktiem);
 • noskaidrot, par kādu cenu un ar kādiem nosacījumiem iespējams iegādāties kruīza ceļojumu citās interneta vietnēs un pie tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri neliek iestāties klubā, lai iegādātos kruīza ceļojumu;
 • noskaidrot, kā būs iespējams pārtraukt dalību klubā un vai tas radīs kādus zaudējumus (piemēram, Biedra līgumā noteikts, ka, pārtraucot dalību klubā, varēsiet saņemt atpakaļ tikai pēdējās 14 dienās veikto iemaksu, bet visa pārējā iemaksātā nauda paliks InCruises rīcībā).

Pirms iestāties klubā, PTAC aicina izvērtēt:

 • vai piedāvājums doties kruīza ceļojumā bez maksas atbildīs patiesībai, ja kluba biedram, lai iegādātos ceļojumu, ir regulāri jāveic iemaksas un jākrāj balvu punkti, savukārt InCruises neatkarīgajam partnerim jāiegulda savs laiks un nauda mārketinga aktivitātēs, reklamējot klubu un piesaistot klubā jaunus biedrus;
 • vai pārzināt Puertoriko likumus un problēmu gadījumā varēsiet aizstāvēt savas tiesības Puertoriko, jo saskaņā ar Biedra līgumu attiecības starp biedru un InCruises regulē Puertoriko likumi un, ja strīds netiek atrisināts sarunu ceļā, tad strīdi jāatrisina tikai saistošā šķīrējtiesā, kas atrodas Sanhuānā, Puertoriko.

Kad kā kluba biedrs vai neatkarīgais partneris varēsiet iegādāties kruīza ceļojumu, PTAC aicina pirms ceļojuma pasūtīšanas iepazīties ar kruīza ceļojuma līgumu un noteikti pievērst uzmanību šādai informācijai:

 • kurš pakalpojuma sniedzējs organizē un ir atbildīgs par kruīza ceļojumu un vai šim komersantam ir nodrošinājums (piemēram, apdrošināšanas polise, bankas garantija vai iemaksas drošības fondā), ko varēs izmantot, ja ceļojums tiks atcelts organizatora likviditātes problēmu vai maksātnespējas gadījumā;
 • kādi pakalpojumi ir iekļauti kruīza ceļojuma cenā;
 • kādas prasības ir jāievēro, lai varētu iegādāties ceļojumu un pēc tam doties tajā (piem., kādi ir nepieciešamie dokumenti);
 • ar ko varēs sazināties jebkuru jautājumu, t.sk. problēmu, gadījumā saistībā ar kruīza ceļojumu;
 • balvu punktus, kurus plānojat izmantot kruīza ceļojuma iegādei, pārrēķināt naudā un salīdzināt plānotā ceļojuma iegādes cenu ar citu tūrisma kompāniju piedāvātajām kruīzu ceļojumu cenām šo kompāniju interneta vietnēs vai konsultējoties ar šo kompāniju pārstāvjiem.

Vienlaikus PTAC konstatēja, ka patērētāju tiesības uzraugošā iestāde Polijā (Konkurences un patērētāju aizsardzības birojs) 2022. gada 20. jūlijā bija publicējusi brīdinājumu patērētājiem, ka pastāv īpaši pamatotas aizdomas, ka InCruises international LLC īstenotā prakse pārkāpj patērētāju kolektīvās intereses un var radīt būtiskus zaudējumus vai negatīvas finansiālas sekas plašam patērētāju lokam (informācija par brīdinājumu angļu valodā pieejama šeit). Pēc šī brīdinājuma publicēšanas Polijas iedzīvotājiem ir liegta iespēja noslēgt līgumu par dalību InCruises klubā.

PTAC aicina atbildīgi izvērtēt jebkuru naudas ieguldījumu un pirkumu!

Svarīgākais