Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Latvijā

Veselības ministrija vēlas izpētīt sabiedrības veselību

© pixabay.com

Veselības ministrija (VM) virza apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) valsts pētījumu programmu "Sabiedrības veselība".

VM skaidro, ka ilgstoši nav bijis pieejams pastāvīgs finansējums plānveidīgai un mērķtiecīgai pētniecībai, kas vērsta uz jaunu zināšanu, metožu un pieeju radīšanu veselības nozares stiprināšanai, slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.

No šī gada ir piešķirts finansējums valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" īstenošanai, tomēr lai uzsāktu programmas ieviešanu, MK tā ir jāapstiprina.

VM izstrādātais rīkojuma projekts paredz izveidot ministrijas ilgtermiņa valsts pasūtījumu, kas īstenojams pētniecībā, stiprinot zinātnisko kapacitāti sabiedrības veselībā, lai radītu jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai tādās sabiedrības veselības jomās, kā infekcijas slimības, neinfekcijas slimības, bērnu veselības aprūpe, cilvēka biomonitoringa programma, veselības aprūpes cilvēkkapitāls, iedzīvotāju veselībpratība.

Programma "Sabiedrības veselība" ir daļa no nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas un ir izstrādāta, lai radītu jaunas zināšanas, pieejas un metodes sabiedrības veselības zinātnē nozares problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai. Tā palīdzēs gan attīstīt Latvijas zinātnisko kapacitāti sabiedrības veselībā, gan veicinās veselības politikas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un ekonomisko izaugsmi, skaidro VM.

Pēc rīkojuma projekta apstiprināšanas tiks uzsākta programmas īstenošana. Programma tiks īstenota ciešā sadarbībā ar ministrijas apstiprinātu programmas īstenošanas un uzraudzības komisiju un Latvijas Zinātnes padomi, kura ir par projektu pieteikumu konkursa nolikuma izstrādi, atklātā pētniecības projektu konkursa, tostarp zinātniskās ekspertīzes organizēšanu atbildīgā institūcija, kā arī jau šobrīd programmas izveides posmā iesaistīto stratēģisko padomi, kā arī citām saistītām institūcijām un organizācijām atbilstoši programmas tematiskajiem uzdevumiem.

Programmas "Sabiedrības veselība" virsmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomās, kā arī uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Programmas īstenošanas mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.

VM norāda, ka programmas īstenošanas laikā jānodrošina noteikti sasniedzamie rezultāti, tas ir, to slimību un veselības stāvokļu, kas rada lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai, izpēte; pierādījumos balstītas sabiedrības veselības un veselības aprūpes rīcībpolitikas rekomendāciju un to potenciālās ietekmes uz sabiedrības veselību, veselības aprūpi novērtējuma, kā arī izmaksu efektivitātes aprēķinu izveide; veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu un pacientu ceļu aktualizēšana; rekomendāciju vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai sniegšana; citu specifisku rezultātu atbilstoši katra programmas uzdevuma mērķim sasniegšana.