Samazinājusies vidēja elektrības cena Latvijā

© pexels.com

Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā un Lietuvā pagājušā nedēļā samazinājās par 2%, informē AS "Latvenergo" pārstāvji.

"Nord Pool" tirdzniecības apgabalos novērotas gan kāpjošas, gan krītošas cenas. Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 2%, un abos tirdzniecības apgabalos tā vienoti bija 76,97 eiro par megavatstundu (MWh). Tikmēr Igaunijā elektroenerģijas cena vidēji bija 67,42 eiro par MWh jeb par 9% augstāka nekā nedēļu iepriekš. Ikstundu cenas Baltijā svārstījās no mīnus 10,06 eiro par MWh līdz 629,10 eiro par MWh.

Baltijas valstu cenu starpību turpinājuši ietekmēt elektroenerģijas pārvades sistēmas jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju.

Tajā pašā laikā "Nord Pool" sistēmas nedēļas cena kritās par 39% līdz 13,02 eiro par MWh. Aizvadītajā nedēļā dienas vidējās elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas "Nord Pool" biržā tirdzniecības apgabalos Somijā, Zviedrijā (SE1, SE2) un Norvēģijā (NO3, NO4) pirmo reizi sasniedza negatīvu vērtību.

Elektroenerģijas cenu lejupslīdi veicināja vēja elektrostaciju izstrādes kāpums Ziemeļvalstīs par 24%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Turklāt gaisa temperatūra saglabājās virs normas, veicinot aktīvu sniega kušanu Ziemeļvalstu kalnos un nodrošinot lielāku pieteci un elektroenerģijas izstrādi hidroelektrostacijās, kā arī ūdens rezervuāru piepildījumu tuvu normai. Aizvadītajā nedēļā bija vērojamas arī zemākas energoproduktu - dabasgāzes un ogļu - cenas.

Papildus minētajiem faktoriem ietekmi uz cenām Baltijā atstājusi par 24% lielāka saules izstrāde reģionā, kā arī par 5% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, plūsmām no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala samazinoties par 3%.

"Latvenergo" norāda, ka turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 72%.

"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6439 gigavatstundas (GWh), bet izstrādes apjomi - 7054 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs samazinājās par 1% līdz 449 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija 110 GWh jeb par 3% mazāks nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 137 GWh, un arī Lietuvā patēriņš bija par 1% mazāks nekā iepriekšējā nedēļā, un tika patērētas 202 GWh elektroenerģijas.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā samazinājās par 10%, un kopā tika saražotas 219 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms kritās par 27% līdz 48 GWh. Igaunijā elektroenerģijas izstrāde palika tādā pašā līmenī, kā nedēļu iepriekš, - 89 GWh. Lietuvā ražošanas apjomi samazinājās par 9%, un tika saražotas 82 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 43%, Igaunijā - 65%, bet Lietuvā - 40%. Baltijas valstīs tika saražoti 49% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Latvijā

ugstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments šodien atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, un tādējādi stājās spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru apsūdzētais notiesāts par slepkavības mēģinājumu, piespriežot brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.

Svarīgākais