Palielinās atlīdzības apmēru asistentiem un pavadoņiem

© f64.lv, Vladislavs Proškins

Valdība šodien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) grozījumus, kas paredz palielināt personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēru par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu.

Personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmērs par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu šobrīd ir noteikts 4,79 eiro apmērā, iekļaujot darba samaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šāds atlīdzības apmērs tika noteikts, lai samaksa no 2023.gada 1.janvāra nebūtu mazāka par minimālo stundas tarifa likmi, ņemot vērā, ka līdz 2023.gada 1.janvārim atlīdzības apmērs par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, iekļaujot visus nodokļus, bija 4,50 eiro, kas bija pielīdzināts valsts sociālajos aprūpes centros strādājošo aprūpētāju algai (608 eiro par likmi). Tā bija zemāka nekā minimālā stundu tarifa likme no 2023.gada 1.janvāra.

Tādēļ LM rosina palielināt personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēru par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nosakot to 5,11 eiro apmērā, tādējādi arī saglabājot atlīdzības apmēra pielīdzināšanu par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu valsts sociālajos aprūpes centros strādājošo aprūpētāju mēnešalgai. Aprūpētāju mēnešalgas intervāla viduspunkts 2023.gadā plānots 690 eiro.

Vienlaikus ir paredzēts pašvaldību administrēšanas izdevumiem novirzīt ne vairāk kā 5% no pakalpojuma izmaksām, saglabājot administrēšanas izdevumu proporciju no kopējiem pakalpojuma izdevumiem kāda tā bija līdz 2022.gada 31.decembrim. Ņemot vērā minēto plānots noteikt, ka administrēšanas izdevumi nepārsniedz 0,26 eiro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu.

Attiecīgi valsts nodrošinātais finansējuma apmērs pašvaldības sociālajiem dienestiem par vienu asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanas stundu no 1.aprīļa būs 5,37 eiro, kas ietver arī administrēšanas izmaksas 0,26 eiro apmērā. Administrēšanas izdevumi ir paredzēti 5% apmērā no kopējiem pakalpojuma izdevumiem, tādejādi tiek saglabāta tāda pati administrēšanas izdevumu proporcija, kāda tā bija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Noteikumu projekts paredz, ka aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti minimālās vienas stundas izmaksas nevar būt mazākas par 4,79 eiro stundā. Pašvaldība ir tiesīga noteikt arī lielākas vienas pakalpojuma stundas izmaksas.

Jaunais asistentu un pavadoņu atlīdzības apmērs ir piemērojams par pakalpojuma sniegšanas periodu no 2023.gada 1.aprīļa.

Svarīgākais