Trešdiena, 21.februāris

redeem Ariadne, Eleonora

arrow_right_alt Latvijā

Jēkabpils aplūdušo māju īpašnieki varēs saņemt pabalstu ēkas remontam

© Kaspars Krafts/f64

Stājušies spēkā Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, kas terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietis, bet ir atjaunojams.

Pabalstu var saņemt, ja katastrofā cietušais mājoklis ir personas īrēts vai īpašumā esošs; ja tas ir atjaunojams; ja persona šajā mājoklī ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja personai Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cits dzīvošanai derīgs mājoklis.

Iesniegumu par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā persona Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas.

Personām, kuras cietušas šī gada janvāra plūdos, iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Pēc palīdzības iesnieguma iesniegšanai pašvaldība aicina vērsties Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot. Pabalstu piešķir, ja, izvērtējot katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, tiek konstatēts, ka dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

Atkarībā no mājokļa bojājumu apmēra varēs saņemt pabalstu no 500 līdz 3500 eiro. Tāpat pabalsta apjomu noteiks, skatot ūdens līmeni applūdušajās mājās - ja plūdos cietis pagrabs, pabalsts paredzēts 1500 eiro, ja līdz metram virs pirmā stāva grīdas - 2500 eiro, bet, ja vēl augstāk - tad līdz 3500 eiro. Persona gada laikā pabalstu var saņemt vienu reizi.

Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija, citus lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.

Kā aģentūra LETA jau rakstīja, janvāra vidū ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils sasniedza otru augstāko rādītāju vēsturē un pat draudēja pārraut aizsargdambi. Plūdu laikā pilsētas aizsargdambis atsevišķās vietās tika izskalots un radās bažas par tā noturību.

Pilsētā applūda ielas, mājas, iedzīvotājiem nācās evakuēties. Jēkabpils novadā plūdos kopumā cieta ap 450 dzīvojamās mājas.

Plūdos cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta novadā, varēja vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu pēc pabalsta krīzes situācijā un pretendēt uz pabalstu līdz 1240 eiro. Vērtējot atbilstību šī pabalsta piešķiršanai, tika ņemti vērā zaudējumi, kas nav saistīti ar mājokļa remontu.