Ceturtdiena, 30.novembris

redeem Andrejs, Andrievs, Andris

arrow_right_alt Latvijā

Kam gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti?

© pixabay.com

Cilvēkiem, par kuriem gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā, gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti. Arī šajā gadījumā iedzīvotāji var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Gada ienākumu deklarācija par 2022.gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2023.gada 1.jūnijam obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.)
  • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir gadījumi, kad no cilvēka algotā darba ienākumiem kādā citā ES dalībvalstī jau tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisks nodoklis
  • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas)
  • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā)
  • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
  • kuriem rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar:
    • progresīvās likmes piemērošanu (20% - ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 78 100 eiro, 31% - ienākumam, kas pārsniedz 78 100 eiro)
    • gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam)