Trešdiena, 8.februāris

redeem Aldona, Česlavs

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Žogs top: Atmežošana uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmajā būvdarbu kārtā teju pabeigta

© Dmitrijs Suļžics / F64

Atmežošana uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmajā būvdarbu kārtā ir teju pabeigta, aģentūru LETA informēja Nodrošinājuma valsts aģentūrā (NVA).

Patlaban uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kur jau vairākus mēnešus tiek izbūvēts pastāvīgais žogs, no kopējā atmežojamās teritorijas garuma, pirmās darbu kārtas ietvaros, atmežojami 85,8 kilometri. Šobrīd no šīs platības pilnībā atmežoti ir 88%, jeb 75,48 kilometri, vēl 10%, jeb 8,48 kilometri, ir procesā un tikai 2%, jeb 1,84 kilometri vēl nav atmežoti.

Šobrīd NVA nav devusi uzdevumu AS "Latvijas valsts meži" (LVM) speciālistiem atmežot atlikušos aptuveni 1,84 kilometrus, jo projektētājs šajā teritorijā vēl nav radis atbilstošu projekta tehnisko risinājumu un skaidrību par to cik liela teritorija precīzi vēl atmežojama. Tiklīdz tas tiks izdarīts, izpildītājam, kas ir LVM, tiks iesniegts darba uzdevums ar izpildes termiņu sešas kalendārās nedēļas.

NVA atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 5.panta nosacījumiem un noslēgtai vienošanai ar LVM sagatavo un iesniedz LVM darba uzdevumus koku un krūmu ciršanai ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajās teritorijās.

Vienlaikus jāveic virkne citu darbību, piemēram, zemes kadastrālā uzmērīšana, būvprojekta risinājuma izpēte un analīze, zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana, ar ko nodarbojas aģentūra.

Atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) nolīgtā projekta izstrādātāja sagatavotajam tehniskajam izbūves risinājumam infrastruktūras izbūve ir paredzēta ne tikai valsts robežas joslā, bet bieži vien arī ārpus tās, rodot piemērotākos variantus dabīgo šķēršļu pārvarēšanai. Līdz ar to NVA sāka atsavināšanas procedūru 56 zemes vienībām, kuras neatrodas valsts robežas joslā, informējot par atsavināšanas sākšanu 31 īpašnieku.

Šajos valsts robežas posmos aģentūra sagatavoja LVM jaunus darba uzdevumus koku un krūmu ciršanai ārpus valsts robežas joslas piekritīgajiem 12 metriem, savukārt LVM atkārtoti organizēja darbu īstenošanu šajos posmos. Papildus norādām, ka aģentūra vairākkārt lūgusi projekta izstrādātājus risinājumus pārstrādāt, lai nodrošinātu pēc iespējas minimālāku papildus atsavināmo zemju platību nepieciešamību.

Šajā rudenī ir pilnībā pabeigts darbs pie iepriekš apspriestajiem atmežošanas posmiem, kas tika iekavēti jūnija un augusta mēnešos un par kuru apstākļiem LVM informēja gan aģentūru, gan Iekšlietu ministriju, gan VNĪ.

Jau ziņots, ka šajā projektā kopumā paredzēts izbūvēt Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas joslu 173 km garumā. Žoga pirmā kārta 85,8 km garumā tiks pabeigta līdz 2023.gada pavasarim, bet otrā kārta 63,9 km garumā - līdz 2024.gada pavasarim.