Metropolīts Aleksandrs: Sildīsim ar mūsu kristīgās sirds siltumu cietušos bēgļus no Ukrainas

© Oksana Džadana/F64

Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs Kristus augšāmcelšanās svētku vēstījumā aicina ar kristīgās sirds siltumu sildīt cietušos bēgļus no Ukrainas.

Metropolīts apsveic gaišajos Kristus augšāmcelšanās svētkos un sveicina ar dzīvi apliecinošo apustuļu sveicienu.

"Kristus augšāmcēlies! Ir beidzies lielais gavēnis, kura laikā mēs esam sagatavojuši sevi, lai tiktos ar augšāmcēlušos pestītāju: mēs atnesām Kungam savu grēku nožēlu, centāmies būt dievnamā, dzīvojām atturībā, lūgšanā un labos darbos," pauž metropolīts.

Viņš arī aicina apmeklēt slimnīcas, palīdzēt slimajiem, nabadzīgajiem, vientuļajiem, bāreņiem un atraitnēm.

"Sildīsim ar mūsu kristīgās sirds siltumu cietušos bēgļus no Ukrainas, palīdzēsim un sniegsim viņiem patvērumu. Atnesīsim mūsu patiesās lūgšanas Kungam Dievam un mūsu Visšķīstajai Valdniecei Dievadzemdētājai, lai karš beidzas un Ukrainā iestājas svētīgs miers, un Ukrainas tauta sāk atjaunošanas darbus savas zemes labklājībai un izaugsmei," aicina metropolīts.

Viņš savā vēstījumā aicina nebaidīties no grūtībām dzīves ceļā, ar lūgšanu un patiesu ticību nostājoties uz mūsu pašu atjaunošanas, Evaņģēlija miera un patiesības ceļa.

"Mīļie brāļi un māsas, lai mūžīgais Pashas sveiciens sasilda jūsu sirdis un ienāk jūsu mājās, piepildot jūs ar ticību, cerību un mīlestību. Kristus ir augšāmcēlies," pausts svētku vēstījumā, novēlot mieru, prieku, kristīgu sapratni, stipru veselību, dvēseles glābšanu un neizsīkstošu Dieva palīdzību.

Šodien Latvijā tiek atzīmētas pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienas.

Lieldienu datums ir mainīgs, jo tas ir atkarīgs no Mēness fāzes. Citi kristiešu svētki tiek svinēti atkarībā no Lieldienu datuma.

Šogad katoļi, luterāņi un baptisti Lieldienas svinēja 17. un 18.aprīlī, savukārt pareizticīgie šos svētkus svin šodien.