Ceturtdiena, 30.maijs

redeem Lolita, Vitolds

arrow_right_alt Latvijā

Stankēvičs: Satraucoši, ka neīstenojam vērtības, kas ir mūsu ticībā nodefinētas

© Ģirts Ozoliņš/F64

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs Lieldienās aicina saglabāt ticību Dievam, neaizmirst garīgās un cilvēciskās vērtības, kā arī nebaidīties dzīvot saskaņā ar tām.

Tie esot nosacījumi, lai Dieva gars mājotu ikvienā un darītu dzīvu iekšējo cilvēku, dotu dvēseles līdzsvaru un mieru, gudrību un spēku pārvarēt kārtējos izaicinājumus.

Kā skaidro arhibīskaps, pēdējie pāris gadi ir bijuši bagāti ar pārbaudījumiem un ar tiem radītajiem izaicinājumiem. To pārvarēšanai esot vajadzīgs gara spēks.

Stankevičs vērš uzmanību, ka Kristus augšāmcelšanās seko tikai pēc Klusās nedēļās notikumiem, kas ir bagāti ar pārbaudījumiem un ciešanām, turklāt arhibīskaps atgādina, ka Jēzus bija uzticīgs savai misijai līdz galam un negāja uz kompromisiem.

Viņš atgādina Kristus vārdus, kuri pierakstīti Lūkas Evaņģēlijā 22.nodaļā, Kristum vēršoties pie saviem mācekļiem: "Bet jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manis manos pārbaudījumos. Un es jums novēlu valstību, kā to man sagatavoja mans tēvs."

Arhibīskaps skaidro, ka tagad cilvēki iet cauri pārbaudījumu laikam, un tiem, kuri definē sevi par kristiešiem, par ticīgiem, svarīgi šajā pārbaudījumu laikā, lai viņi pēc tam nedzīvo kā pagāni.

"Ir satraucoši, ka mēs neīstenojam tās vērtības, kas ir mūsu ticībā nodefinētas, ka mēs nedzīvojam saskaņā ar tām un neapliecinām tās apkārtējā pasaulē," uzsver arhibīskaps. Kā piemēru viņš min politiku, kurā frakcijām piederīgie deputāti balso tā, kā to nosaka partijas disciplīna, nevis saskaņā ar savu pārliecību.

Viņš atgādina, ka cilvēkiem bija Covid-19 pārbaudījums, tagad ir kara pārbaudījums, katram ir ikdienas dzīvē dzīves vērtību apliecināšanas pārbaudījums. "Tas ir katram Dieva sniegts pārbaudījums, tāpēc es novēlu šajos svētkos pastāvēt, kā Jēzus saka: "Pie manis, pie Jēzus!" Ja tu esi kristietis, ja es esmu kristietis, tad man tādam ir jābūt 24 stundas dienā. Ne tikai tad, kad es aizeju uz dievnamu vai palūdzos desmit minūtes dienā vai palasu Svētos Rakstus. Bet es arī dzīvoju saskaņā ar to, jo tas ir pārbaudījums apliecināt ticību," uzsver arhibīskaps.

Tāpēc viņš novēl gara spēku, skaidrību par to, kā būtu jādzīvo, un novēl arī piedzīvot to valstību, ko Jēzus apsola - augšāmcelšanās realitātes valstību. Tās ir uzvaras pār izaicinājumiem, pār ļaunumu, pār nomāktību, pār neziņu, pār kaislību varu, ambīciju varu mūsu dzīvē, skaidro Stankevičs, novēlot katram kļūt par līdzdalībniekiem šajā Kristus uzvarā.