FKTK brīdina par "SpaceFX" piedāvātajiem pakalpojumiem

 
©pexels.com

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par uzņēmuma "PSC Technology Development Consulting SRL", kas izmanto zīmolu "SpaceFX", piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļvietnē "spacefx.org", liecina informācija FKTK mājaslapā.

FKTK norāda, ka šim pakalpojumu sniedzējam nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijā.

"SpaceFX" pārstāvji uzdodas par licencētiem ieguldījumu brokeriem un aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. FKTK nav piešķīrusi darbības atļauju "SpaceFX", un šī uzņēmuma uzņēmējdarbība nav pakļauta FKTK uzraudzībai.

FKTK aicina nesaistīties darījumos ar "SpaceFX", kā arī neveikt maksājumus uz tā norādītiem maksājumu vai virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju kontiem. FKTK brīdina, ka pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem veiktie ieguldījumi netiek aizsargāti un var tikt izkrāpti bez iespējas tos atgūt.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu, piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Ja ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, FKTK aicina vērsties Valsts policijā ar iesniegumu.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, FKTK rekomendē doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē.