Piektdiena, 24.maijs

redeem Ilvija, Marlēna, Ziedone

arrow_right_alt Latvijā

Iesaki nejēdzīgāko šķērsli godīgai konkurencei

© Oksana Džadana/ F64

Konkurences padome (KP), sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), aicina piedalīties akcijā "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei - 2021", kurā jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas radušies no publisku personu - valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību - darbības, informēja KP.

Akcijas mērķis ir identificēt godīgas konkurences kavēkļus un rosināt to novēršanu, veicinot konkurences neitralitāti un ekonomikas izaugsmi.

KP skaidroja, ka par nepamatotu ierobežojumu konkurencei var uzskatīt priekšrocību radīšanu savai kapitālsabiedrībai, noteikumu vai likumu redakcijas, kas konkurences priekšrocības sniedz vienam konkrētam uzņēmumam un tādējādi neļauj tirgū ienākt vai izstumj no tirgus esošos uzņēmumus, kā arī citu publiskas personas rīcību, kas apgrūtina uzņēmumu darbību tirgū.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis atzīmēja, ka konkurences padomei kopš 2020.gada ir plašākas pilnvaras vērsties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem jeb iepriekšējā "maigā" risinājuma vietā, kas bija ieteikuma formas aizrādījumi. KP tagad iespējamo pārkāpumu gadījumos var piemērot sodus.

"Pirmais gads kopš konkurences neitralitātes principa iedzīvināšanas iestādē bija darbīgs - ap 200 iesniegumu, kas saistīti ar publisku personu darbību un to iespējamiem konkurences kropļojumiem, kā arī īstenotas vairākas pārrunu procedūras, lai "Konsultē vispirms" ietvaros novērstu publisku personu radītus pārkāpumus asenizācijas pakalpojumu jomā un kapu bedru rakšanas jomā," sacīja Gaiķis.

Vienlaikus viņš minēja, ka ar to visas problēmas nav atrisinātas, un joprojām tiek pieņemti likumi, Ministru kabineta noteikumi, saistošie noteikumi, kā arī īstenotas citas darbības, kas ierobežo privātos tirgus dalībniekus strādāt godīgā vidē, kur visiem tiek nodrošināti vienādi spēles noteikumi.

"Tāpēc ar šo akciju aicinām palīgā sabiedrību, lai kopīgiem spēkiem meklētu lielākās nejēdzības konkurencei un strādātu pie to novēršanas," atklāja KP vadītājs.

Tāpat LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, ka arī LTRK vienmēr ir atbalstījusi godīgu konkurenci, tāpēc izveidota LTRK Konkurences neitralitātes komiteja, kā arī LTRK aktīvi sniedz atzinumus par publisku personu iesaisti komercdarbībā.

"Lai Latvijā veicinātu godīgas konkurences vidi, kas ir pamatā valsts ekonomiskajai izaugsmei, produktīvai uzņēmējdarbībai un patērētāju labklājībai, ir nepieciešams identificēt būtiskākos šķēršļus konkurencei. Tāpēc aicinu piedalīties šajā akcijā visus tos uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskos birojus, kā arī ikvienu sabiedrības locekli, kurš ir novērojis vai saskāries ar publisku personu radītiem šķēršļiem, kas nepamatoti kavē vai ierobežo konkurences vai ekonomikas attīstību" sacīja Endziņš.

Viņš norādīja, ka, tikai kopīgi meklējot un novēršot nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei, it īpaši tos, kurus rada publisku personu rīcība, tiks veicināta auglīgāka augsne valsts attīstībai.

Anketu var aizpildīt ikviens sabiedrības pārstāvis, kurš novērojis vai saskāries ar publiskas personas radītiem šķēršļiem, kas nepamatoti kavē vai ierobežo konkurenci. Akcija notiek no 15.oktobra līdz 25.novembrim.

Lai piedalītos akcijā, interesentiem ir jāaizpilda elektroniski sagatavota anketa vai anketas sagatave, kurā jānorāda nejēdzīgs šķērslis vai ierobežojums, ko radījusi publiska persona, kas kavējis vai liedzis uzņēmumiem godīgi konkurēt tirgū. Izvēloties iesniegt anketas sagatavi, nevis aizpildīt elektronisko pieteikuma formu, ir jālejupielādē anketa "word" formātā, tā jāaizpilda un "pdf" formātā jānosūta uz e-pastu pasts@kp.gov.lv ar norādi "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei".

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienā šā gada decembrī