Pētījums: lielākā daļa jauniešu uzsver, ka ir savas valsts patrioti

 
©Dmitrijs Suļžics/ F64 Photo Agency

Taujāti, vai uzskata sevi par Latvijas patriotiem, 88% jauniešu atbildēja apstiprinoši, taču daļa no viņiem (14%) atzina, ka patriotismu izjūt tieši valsts svētku periodā, savukārt 12% norādīja, ka neuzskata sevi par patriotiem, liecina Biznesa augstskolas Turība veiktā aptauja. 33% jauniešu atzina, ka ilgi nedomājot būtu gatavi aizstāvēt Latvijas neatkarību, ja tas būtu nepieciešams, 13% norādīja, ka tas ir armijas pienākums, 8% - pavisam noteikti nebūtu gatavi doties cīņā, savukārt 46% no aptaujātajiem savā izvēlē šaubījās un konkrētu atbildi nesniedza.

Uz jautājumu par to, kuras ir būtiskākās Latvijas vērtības, jaunieši atbildēja dažādi. Visbiežāk tika minēta kultūra (Dziesmu un deju svētki, kino, teātris u.c.) - 20%, tad sekoja daba - 9%, kuplas un spēcīgas ģimenes - 6%, valoda un latviskā identitāte - 6%, bet lielākā daļa jauniešu (53%) norādīja, ka nevar izdalīt vienu lietu un visas minētās uzskata par būtiskām vērtībām.

"Aptauja lieliski parāda, ka kopējā situācija valstī ir visnotaļ pozitīva. Ļoti labi, ka Latvijā dzīvo patriotiski un izglītoti jaunieši, kuriem ir izpratne par šeit notiekošajiem procesiem un savs redzējums par to, kādu viņi vēlas redzēt Latviju nākotnē, jo tieši jaunā paaudze būs tie, kas veidos mūsu valsts attīstību," stāsta Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Jauniešiem tika jautāts, vai viņi plāno apmeklēt valsts svētku pasākumus, uz ko 63% atbildēja apstiprinoši. Taujāti sīkāk, 26% atzina, ka centīsies apmeklēt pēc iespējas vairāk pasākumus, 23% apmeklēs tikai svētku uguņošanu, 18% dosies lāpu gājienā, bet 16% no aptaujātajiem jauniešiem apmeklēs tikai koncertus. Atbildot uz jautājumu, kurš no svētku ietvaros rīkotajiem notikumiem spēj raisīt viņos vispatriotiskākās sajūtas, 24% jauniešu uzsvēra, ka tas ir viss pasākumu kopums, bet 21% īpaši izcēla kopīgu himnas dziedāšanu. 23% aptaujāto patriotiskas sajūtas izraisa došanās lāpu gājienā.

Vairākums jeb 75% respondentu uzsver, ka ir ļoti būtiski jauniešos veidot izpratni par Latvijai nozīmīgiem notikumiem vēsturē. Aptaujas dalībnieki uzskata, ka šāda izpratne jāveido gan ģimenē, gan skolā, tāpat ikvienam pašam jāizjūt vēlme gūt zināšanas..

Tuvojoties 11. novembrim un Latvijas valsts svētkiem, ik gadu godinām un atceramies tos, kuri cīnījušies par mūsu zemes brīvību, pie apģērba piespraužot sarkanbaltsarkanu lentīti. Arī 80% jauniešu atzina, ka savu patriotisko nostāju svētku periodā demonstrē pie apģērba nēsājot piespraudi ar Latvijas karodziņu, bet, skaidrojot, ko viņiem nozīmē 18. novembris, 65% norādīja, ka šī diena ir brīdis, kad izjust lepnumu par Latviju, pieminot brīvības cīnītājus un domājot par latviskām vērtībām.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kādas ir jauniešu svētku svinēšanas tradīcijas un izpratne par patriotismu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 500 jaunieši no visas Latvijas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptauja norisinājās interneta vidē no 28. oktobra līdz 6. novembrim.