Pie Krāslavas būvnieki par saviem līdzekļiem labo ceļa remontdarbu defektus

 
©Vladislavs Proškins/F64

Būvnieki turpina būvdarbu garantijas saistību laikā radušo defektu labošanu autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona (P62) posmā, informēja AS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā.

Remontdarbi tiek veikti autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona posmā no Krāslavas līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Krāslavas stacija-Ļudvikova (V661) pie Krāslavas dzelzceļa stacijas. Remonta vietā tiek veikti ceļa zemes klātnes nogāžu nostiprināšanas darbi un ir brauktuves sašaurinājums. Satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm.

Būvdarbus šajā posmā no 2016.gada jūlija līdz 2017.gada jūlijam veica SIA "Lemminkainen Latvija" (tagad SIA "YIT Infra Latvija") par līgumcenu 3,3 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Šovasar jūnijā uz šī paša autoceļa tika veikti garantijas termiņa defektu labošanas darbi pērn pārbūvētajā posmā no Bašķiem līdz Preiļiem - vietām tika ieklāta jauna asfalta kārta un vietām veikti lokāli labošanas darbi. Tos par saviem līdzekļiem veica "YIT Infra Latvija". Tādējādi sākotnējie posmā konstatētie defekti - paaugstināts poru saturs asfalta virskārtā un nelīdzenumi - tika novērsti un posmu pieņēma ekspluatācijā. Taču pa šo laiku ir radušies vairāki iesēdumi posma vidusdaļā, un uz tiem tāpat attiecas būvdarbu garantijas termiņš. Patlaban ceļa posma stāvoklis tiek novērots un lēmums attiecībā uz jaunajiem defektiem tiks pieņemts, kad ceļa sega būs nostabilizējusies, - pavasarī.

Būvdarbos posmā no Bašķiem līdz Preiļiem "YIT Infra Latvija" laikā no 2017.gada augusta līdz 2018.gada novembrim pārbūvēja 13 kilometrus garo iepriekš nokalpojušo ceļa posmu. Izbūvēja jaunu salturīgo un šķembu kārtu, ieklāja divas kārtas asfalta. Projekta ietvaros tika veikti arī apjomīgi zemes darbi - visā trases garumā zem ceļa esošā kūdra un vājas nestspējas grunts tika nomainīta ar stabilu smilšainu grunti. Atjaunoja tiltus pār Preiļupi un Jašu. Būvdarbu līgumcena bija 17,464 miljoni eiro ar PVN, no kuriem 80% līdzfinansēja ERAF.

Garantijas termiņš "YIT Infra" Latvija veiktajiem būvdarbiem posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir pieci gadi, kas atsevišķos posmos pagarināti līdz septiņiem gadiem. Garantijas laikā konstatētie defekti uzņēmējiem jālabo par saviem līdzekļiem.