Vēl var pieteikt atļaujas dronu lidojumiem pēc esošajiem noteikumiem

 
©Dmitrijs Suļžics/F64

Otrdien valdībā apstiprinātie noteikumi par kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, stāsies spēkā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", tāpēc lidojumiem, kas paredzēti tuvākajā laikā, vēl var pieteikt atļaujas pēc šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, norādīja Civilās aviācijas aģentūrā (CAA).

Ministru kabineta (MK) noteikumi par kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi pilnībā aizstās līdzšinējos MK noteikumus. Līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos viena no prasībām, lai saņemtu CAA atļauju lidojumu veikšanai, būs nokārtots tālvadības pilota eksāmens.

Ievērojot, ka iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem un eksāmena nokārtošana var prasīt laiku, personas, kurām nepieciešams veikt lidojumus augustā vai septembrī, CAA aicina laikus iesniegt pieteikumu lidojuma atļaujas saņemšanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem. Izsniegtās atļaujas būs spēkā arī pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās.

CAA saskaņā ar iepriekšējo MK noteikumu prasībām izskatīs tos atļauju pieteikumus, kas jauno MK noteikumu publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" dienā būs iesūtīti līdz tās dienas plkst.23.59 uz e-pastu "caa@caa.gov.lv" (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai nodoti pastā (pasta zīmogs). Nākamajā dienā pēc MK noteikumu publikācijas CAA vairs nepieņems iesniegumus atļaujas saņemšanai saskaņā ar vecajiem MK noteikumiem. Plānots, ka MK noteikumi "Latvijas Vēstnesī" tiks publicēti tuvākajās dienās.

Paredzot, ka palielināsies iesniegto pieteikumu skaits atļaujas saņemšanai, CAA aicina tālvadības pilotus neatstāt iesniegumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi.

Skaidrojošs materiāls ar dokumentu paraugiem, kā pieteikt atļaujas saņemšanu lidojumam ar bezpilota gaisa kuģiem saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem, pieejams CAA mājas lapā: "www.caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informativs-materials-drona-pilotesanas-atlaujas-sanemsanai.html".

 

Rīgas namu pārvaldnieks