Ministrija publiski atvainojas bijušajai Veselības inspekcijas direktorei

 
©Rūta KALMUKA, F64 Photo Agency

Veselības ministrija (VM) ir atvainojusies bijušajai Veselības inspekcijas (VI) direktorei Aijai Mežsargai par viņas pārcelšanu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā, liecina informācija ministrijas mājaslapā.

"Veselības ministrija atvainojas Aijai Mežsargai par ministrijas izdoto 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu, ar kuru Aija Mežsarga tika pārcelta ierēdņa amatā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā un kuru Administratīvā apgabaltiesa ar 2018.gada 20.septembra spriedumu atzina par prettiesisku," teikts paziņojumā.

Kā ziņots, Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentam atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par VM rīkojumu, ar kuru bijusī VI direktore Mežsarga tika pārcelta Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā, ministrijai publiski jāatvainojas, bet valstij jāatlīdzina Mežsargai 1000 eiro.

Kā aģentūra LETA uzzināja AT, līdz ar AT rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas pērnā gada spriedums, ar kuru pārsūdzētais VM rīkojums atzīts par prettiesisku, jo ar to aizskartas Mežsargas cilvēktiesības pildīt valsts dienestu. AT senatoru kolēģija atzina - kasācijas sūdzībā norādītie iebildumi nerada šaubas par sprieduma tiesiskumu.

AT atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka Mežsarga pārcelta citā amatā, nevis lai īstenotu Valsts civildienesta likuma 37.pantā minētos mērķus efektīvai valsts pārvaldes nodrošināšanai, bet gan lai izbeigtu civildienesta attiecības ar pieteicēju.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu VM uzlikts pienākums publiski atvainoties Mežsargai, bet Latvijas valstij uzlikts par pienākumu atlīdzināt pieteicējai personisko kaitējumu 500 eiro apmērā un morālo kaitējumu 500 eiro apmērā.

AT lēmumā atzina par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka faktiskie apstākļi uz lietas izskatīšanu apelācijas instances tiesā bija mainījušies, un tiesai bija jālemj par pārsūdzētā rīkojuma tiesiskumu, nevis atcelšanu, jo uz lietas izskatīšanas brīdi apelācijas instances tiesā pieteicēja iestādei bija iesniegusi lūgumu atbrīvot viņu no civildienesta.

Kā ziņots, 2017.gada aprīlī VM nolēma rotēt tā brīža VI vadītāju Mežsargu uz zemāku amatu iestādē, no kuras vadītājas amata viņa jau iepriekš tika aizrotēta. Šoreiz viņai tika piedāvāts ieņemt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieces amatu.

Rotācija tika piedāvāta arī Mežsargas vietniecei Ivetai Šicai, kura toreiz pauda, ka šo lēmumu uzskata par neizvērtētu, turklāt viņai neesot jaunajam amatam - Valsts sporta medicīnas centra direktora vietnieka fiziskās veselības aprūpes jautājumos - nepieciešamā izglītība veselības aprūpē.

Abas bijušās VI darbinieces saskaņā ar VM rīkojumu darbu jaunajos amatos sāka 2017.gada 2.maijā.