Latvijai finanšu instrumentu ietvaros sešās programmās pieejami 93 miljoni eiro

 
©Ieva Čīka/F64 Photo Agency

Latvijai finanšu instrumentu ietvaros sešās programmās ir pieejami 93 miljoni eiro, informēja Finanšu ministrijā (FM).

Ceturtdien ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu sanāksmē FM pārstāvji ar Ārlietu ministrijas, Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības Latvijā, un Finanšu instrumenta biroja pārstāvjiem apsprieda 2009.-2014.gada perioda EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu noslēdzošos jautājumus un sasniegto progresu 2014.-2021. gada perioda programmu izstrādē 2018. gadā.

Jaunajā periodā Latvijai finanšu instrumentu ietvaros sešās programmās ir pieejami 93 miljoni eiro, kā arī deviņi miljoni eiro divās donoru administrētajās programmās Latvijā - "Pilsoniska sabiedrība" un "Sociālais dialogs-pienācīgs darbs", kuras visas ir mērķētas, lai novērstu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ valstīs un stiprinātu divpusējās attiecības starp donorvalstīm - Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un Latviju.

Uzsākot jauno periodu, 2018. gadā ir noritējis darbs pie programmu un nacionālo normatīvo aktu izstrādes. Šobrīd trīs programmas ir saskaņotas ar donoriem un apstiprinātas Ministru kabinetā (MK), un notiek to līgumu izstrāde, pārējās trīs programmas ir saskaņošanas stadijā vai tiek gatavotas apstiprināšanai MK.

FM informēja, ka 2019. gadā plānota visu sešu programmu līgumu noslēgšana, programmu un projektu ieviešanas tiesiskās bāzes izstrāde, lai attiecīgi varētu uzsākties projektu atlases un investīcijas.