"Radio SWH" publiski zināmie pircēji paši miljonus nav nopelnījuši

 
©F64

Nedz Latvijas SIA Media Support, kura iegādājusies a/s Radio SWH 80% akciju, nedz tās māteskompānijai Austrijā pašām nav 2,2 miljonu eiro, kas medijos minēta kā pirkuma summa, – liecina abu uzņēmumu publiski pieejamie gada pārskati.

Tas nozīmē, ka SIA Media Support darījuma īstenošanai bija jāņem kredīts, bet kredītam ir vajadzīgs nodrošinājums. Bet tas savukārt nozīmē - ja Ministru kabinets tiešām gribēs pārbaudīt šā darījuma atbilstību nacionālās drošības interesēm, kā to prasa Nacionālās drošības likums, tad drošības iestādēm būs jāpārbauda ne tikai publiski redzamie Latvijā reģistrētās SIA un Austrijas uzņēmuma īpašnieki un patiesā labuma guvēji, bet arī kredītdevēji.

Pagājušais, 2017. gads SIA Media Support ir bijis visveiksmīgākais: apgrozījums - 407 348 eiro, peļņa - 30 000 eiro. Bilancē uzrādīti 40 000 eiro kā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa.

Darījumu īstenot var dažādi

Anotācijā grozījumiem Nacionālās drošības likumā, ar kuriem pagājušā gada martā tika ieviests nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības jēdziens un noteikti būtiski ierobežojumi šādu komercsabiedrību pirkšanai un pārdošanai (būtiskas līdzdalības iegūšanai), uzsvērts, ka valstij ir jakontrolē ne tikai tieša akciju vai kapitāla daļu pirkšana: «Līdzdalības iegūšana aptver jebkura veida darījumus vai darbības, kas personai rada īpašuma tiesības uz akcijām vai kapitāla daļām noteiktā apmērā, tai skaitā dāvinājums, maiņa, reorganizācija, konvertējamo obligāciju apmaiņa pret akcijām, ieguldīšana, obligātā atpirkuma piedāvājums, kapitāla daļu vai akciju dzēšana, pamatkapitāla palielināšana. Tāpat līdzdalības iegūšana aptver darbības, ar kurām jebkādā citādā veidā cita persona iegūst ietekmi pār nozīmīgas kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām vai paredz tiesības īstenot netiešu līdzdalību (piemēram, tiesības lietot ieķīlātas akcijas, pilnvarojums īstenot balsstiesības pēc saviem ieskatiem; balsstiesības, kas izriet no turējumā nodotām vai trešās personas vārdā un labā turētām akcijām), kas atbilst būtiskas līdzdalības apjomam.»

Tāpat likuma autori ir norādījuši: «Tomēr būtiskas līdzdalības iegūšana ne vienmēr ir vienīgais veids, lai persona iegūtu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgajā komercsabiedrībā.» Anotācijā arī uzsvērts: «Jāvērš uzmanība, ka Ministru kabineta atļauja ir jāsaņem, pirms persona kļūst par biedru nacionālajai drošībai nozīmīgajā komercsabiedrībā (personālsabiedrības) vai iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošo ietekmi Latvijā reģistrētajā kapitālsabiedrībā, kura ir nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības (personālsabiedrības) biedrs. Likumprojektā regulējama arī uzņēmuma pāreja, lai nepieļautu, ka nacionālai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību iztukšo šādā veidā, apejot Ministru kabineta piekrišanu.»

No kurienes miljoni?

Latvijas SIA Media Support dibināta 2011. gada februārī un strādājusi ar aptuveni 200 000 - 250 000 eiro lielu gada apgrozījumu, gandrīz katru gadu uzrādot arī nelielu peļņu, kas grāmatvediski, protams, ir cienījams rezultāts.

Pagājušais, 2017. gads SIA Media Support ir bijis visveiksmīgākais: apgrozījums - 407 348 eiro, peļņa - 30 000 eiro. Bilancē uzrādīti 40 000 eiro kā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa.

«Sabiedrība nodarbojas galvenokārt ar interneta portālu darbību, kā arī sniedz reklāmas pakalpojumus,» teikts pagājušā gada pārskatā, kur uzrādītās izdevumu lielākās pozīcijas ir sekojošas: «Sabiedrisko attiecību un reklāmas izdevumi» - 140 501 eiro (nez ko reklamējuši?), «Personāla izmaksas» - 117 692 eiro, «Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes» - 53 419 eiro, «Informācijas un materiālu izdevumi» - 20 243 eiro. Administrācijas izmaksas ir bijušas 33 058 eiro, bet vienīgais valdes loceklis Aivars Gobiņš samaksu par darbu nav saņēmis. Uzņēmumā strādājuši 9 darbinieki, un var aprēķināt, ka vidēji katrs darbinieks saņēmis 850 eiro mēnesī. Nauda bankā ir bijusi 81 129 eiro. Neviens no šiem rādītājiem neliecina, ka uzņēmumā varētu būt akumulēti miljoni.

Jāatgadina arī, ka 2012. gadā, kad varu akciju sabiedrībā Ventbunkers no Rudolfa Meroni pārņēma Olafs Berķis, publiski tika atklāta shēma, ar kuras palīdzību finansēti vārdā nenosaukti mediji. Proti, vairāki miljoni no Ventbunkers pārskaitīti uz R. Meroni kontrolēto SIA Airtech. Savukārt 2013. gada SIA Airtech pārskatā bija pozīcija «Mediju pakalpojumi», kam tērēta milzu summa - 400 000 latu. Tika apgalvots, ka šī summa tērēta portāla BNN.lv uzturēšanai, t.i., tam, ar ko oficiāli nodarbojas SIA Media Support. Gada pārskatos šāda finansēšanas shēma gan nav redzama.

Akcijas nav ieķīlātas

Savukārt SIA Media Support mātesuzņēmuma - Austrijā reģistrētās Baltic News Network GmbH - 2017. gada pārskats (Jahresabschluss) rāda, ka šis uzņēmums nekādu būtisku saimniecisku darbību neveic. Lielākā bilances pozīcija ir «apgrozāmie līdzekļi» - 114 221 eiro, tostarp krājumi - 100 000 eiro. Līdzekļi bankā ir bijuši tikai 1961 eiro. Pašu kapitāls - 54 914 eiro, bet saistības - 60 306 eiro.

Nezin kāpēc līdzdalība vērtspapīros un akcijās ir norādīta - 0, bet tā nevarētu būt SIA Media Support vērtība (iespējams, ka te redzama kāda Austrijas likumdošanas īpatnība). Katrā ziņā arī Austrijas uzņēmums nekāds miljonārs nav.

Vēl kāda nianse - ja SIA Media Support būtu ņēmusi kredītu Radio SWH akciju iegādei, tad būtu ieķīlātas gan šīs akcijas, gan, visticamāk, arī SIA Media Support kapitāla daļas, tomēr Uzņēmumu reģistra datu bāze Firmas.lv liecina, ka šādi apgrūtināumi nav uzlikti. Tas nozīmē, ka darījuma finansēšanai ir izmantota kāda cita shēma, kas arī būtu jāpārbauda Latvijas drošības iestādēm, ja tās tiešām gribēs pārbaudīt Radio SWH pirkšanas atbilstību nacionālās drošības interesēm. 

Abonē