NRA skaidro, kāpēc daudzi pensionāri nesaņem solītās piemaksas

 
©F64

Šāgada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas pensiju likumā, kas paredz piemaksu pie pensijas apmēra par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996. gada 31. decembrim, paaugstināšanu. Tomēr, kā Neatkarīgajai atzīst daudzi pensionāri, jūlija pensiju nav saņēmuši palielinātā apmērā, lai gan ir vairāku desmitu gadu darba stāžs līdz 1996. gadam. Neatkarīgā skaidro iemeslus, kāpēc tāda situācija varētu rasties.

Labklājības ministrija informē, ka līdz šim senioriem par vienu nostrādāto darba gadu maksāja vienu eiro, bet no 1. jūlija šī viena eiro vietā jāsaņem 1,5 eiro par katru nostrādāto gadu. Piemēram, ja cilvēks devās pensijā līdz 1995. gada 31. decembrim un bija nostrādājis 40 darba gadus, tad līdz šim viņš saņēma vienu eiro par katru šo gadu, tātad viņa rīcībā nonāca 40 eiro. No 1. jūlija šādam pensionāram jāsaņem 60 eiro par savu darba stāžu. Tomēr ir situācijas, kad šāda palielināta pensiju piemaksa varētu netikt maksāta.

Publicitātes foto

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) Neatkarīgajai norādīja, ka ir palielinātas piemaksas, kas pie vecuma un invaliditātes pensijām piešķirtas par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim.

Turpmāk pensionāriem, kuri līdz 1996. gada 31. decembrim sasniedza pensijas vecumu un kuriem līdz šim datumam piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, piemaksa par katru apdrošināšanas stāža gadu ir 1,50 eiro. Tomēr VSAA vērš uzmanību, ka šīs izmaiņas neattiecas uz pensionāriem, kuriem vecuma vai invaliditātes pensijas ir piešķirtas pēc 1997. gada 1. janvāra, kā arī uz tiem pensionāriem, kuriem pēc 1997. gada 1. janvāra vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta no jauna.

«Cilvēkiem, kuriem vecuma pensija bija piešķirta līdz 1996. gadam, bet viņi turpināja strādāt, 1999. gadā bija izvēles iespēja - vai nu pieprasīt esošās pensijas pārrēķinu, vai pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no jauna pēc pirmreizējiem nosacījumiem,» skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ināra Ļuta, «tie cilvēki, kas izvēlējās pensiju pieprasīt no jauna, rakstot iesniegumu, atteicās no iepriekš piešķirtās pensijas, kas bija aprēķināta, ņemot vērā vidējo algu valstī, un lūdza piešķirt pensiju no jauna pēc nosacījumiem, kādi bija spēkā 1999. gadā. Tajā gadā piešķirtajām pensijām apmērs ir noteikts no personas veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Līdz ar to likums neparedz paaugstināt piemaksas apmēru tām personām, kurām pensija piešķirta no jauna 1999. gadā. Arī šīm personām piemaksas apmērs saglabājas līdzšinējā apmērā, tas ir, viens eiro par katru darba gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.»

Speciāliste norāda, ka par šo regulējumu šāgada pavasarī lēma Saeima, norādot, ka piemaksas paaugstināšanas mērķis ir vairāk atbalstīt tās personas, kuru pensijas apmērs nav noteikts no viņu veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. VSAA aicina tos pensionārus, kuriem rodas šaubas par piemaksas pie stāža apmēru, vērsties personīgi jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, lai noskaidrotu savu situāciju.

Labklājības ministrija arī informē, ka šāgada oktobrī notiks arī pensiju indeksācija. Šoreiz vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Līdz šim, veicot indeksāciju, tika ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija un puse no reālā iemaksu algu summas pieauguma, tad no šāgada oktobra cilvēkiem ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un jau 60 procentiem no algu summas reālā pieauguma. Ja darba stāžs cilvēkam ir 40 un vairāk gadu, tad pensiju indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 70 procentiem no iemaksu algu summas reālā pieauguma. «Jo lielāks būs pensionāra darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas indeksācija oktobrī,» skaidro Labklājības ministrijas eksperti.