Visās oficiālajās peldvietās ūdens tīrs
 
©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Vēl pirms oficiālās peldsezonas sākšanās Veselības inspekcija veikusi šogad pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes oficiālajās peldvietās. Rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte peldvietās ir laba, un peldēties atļauts visās 56 peldvietās.

Lai gan silto laika apstākļu dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji šogad jau ir izmantojuši iespēju atpūsties ūdenstilpju tuvumā un arī nopeldēties, oficiāli peldsezona sākas tikai šodien, 15. maijā. Ņemot vērā straujo gaisa temperatūras paaugstināšanos, Veselības inspekcija atgādina, ka ūdens temperatūra atsevišķās Latvijas ūdenstilpēs vēl ir salīdzinoši zema, tāpēc, dodoties peldēties, ir jāatceras par būtiskiem piesardzības pasākumiem. Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās speciālisti pārbauda visas peldsezonas laikā - no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Šajās pārbaudēs tiek vērtēts, vai oficiālajās peldvietās tiek ievērotas peldvietu uzturēšanas un higiēnas prasības, pastāstīja Veselības inspekcijas speciāliste Elīna Šķēle. Veselības inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski, gan vizuāli parauga ņemšanas laikā. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji - fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki. Novērtējot vizuāli, īpašu uzmanību inspekcijas speciālisti pievērš ūdens krāsai, peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī iespējamam zilaļģu savairošanās procesam.

«Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus - ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties,» stāsta E. Šķēle. «Ieteikums nepeldēties galvenokārt attiecas uz atsevišķām iedzīvotāju grupām - maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un ar hroniskām slimībām slimojošiem cilvēkiem, kuru imūnā sistēma ir novājināta. Par izmeklējumu rezultātiem tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība.