Lai uzlabotu valsts reģionālo autoceļu kvalitāti, atvēlēs 17 miljonus eiro
 
©F64

Valdība otrdien atbalstīja papildu 16 897 660 eiro piešķiršanu valsts reģionālo autoceļu kvalitātes uzlabošanai.

To paredz Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi".

Papildfinansējuma nepieciešamība pamatota ar darbu veikšanas izmaksu pieaugumu, kas ir lielāks attiecībā pret prognozēto.

Atbalstītie grozījumi arī paredz, ka, ņemot vērā pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz 2023.gada 31.decembrim būs jābūt pārbūvētiem vai modernizētiem valsts reģionāliem autoceļiem 286 kilometru garumā.

SM skaidroja, ka, sākot darbu pie valsts galveno un reģionālo ceļu pārbūves, tika konstatēts, ka, pateicoties veiktajām būtiskajām izmaiņām "Ceļu specifikācijā 2012" un 2014.gada 1.janvāra izmaiņām "Ceļu specifikācijā 2014", kā arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" sadarbībā ar autoceļu nozares pārstāvjiem iestrādātajām aktuālajām, ar nozari saistīto standartu prasībām, kuru mērķis bija autoceļu būvniecības kvalitātes paaugstināšana, tika ietekmēts būvniecības izmaksu pieaugums Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos.

Tā kā "Ceļu specifikācijas 2014" prasību ieviešana un to pielietošana uz valsts reģionālajiem autoceļiem nebija aprobēta un tirgū pietiekami notestēta, darbu veikšanas izmaksu pieaugums ir lielāks attiecībā pret prognozēto.

Kopējais attiecināmais finansējums ir 16 897 660 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 14 363 011 eiro un valsts budžeta finansējums 2 534 649 eiro.

Šim gadam kopējās izmaksas ir 1 600 000 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 1 360 000 eiro un valsts budžeta finansējums 240 000 eiro. 2019.gadam kopējās izmaksas ir 4 800 000 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 4 080 000 eiro un valsts budžeta finansējums 720 000 eiro.

Savukārt 2020.gadam kopējās izmaksas ir 8 807 894 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 7 486 710 eiro un valsts budžeta finansējums 1 321 184 eiro, bet 2021.gadam kopējās izmaksas ir 1 689 766 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 1 436 301 eiro un valsts budžeta finansējums 253 465 eiro.