Sorosieši izvērsuši migrantu popularizēšanas kampaņu Latvijas skolās
 
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Miljardiera Džordža Sorosa finansētais Providus aicina skolotājus speciālā programmā skaidrot skolēniem, ka migrācija ir laba, apsveicama un atbalstāma.

«Mums migrāciju jāsāk uztvert kā normālu procesu, nevis problēmu, kurai jārod risinājums,» Providus dokumentos uzsvērts uzsāktās kampaņas mērķis.

Mērķauditorija - vidusskolēni

Providus piedāvātajās «četrās mācību stundās par migrāciju vidusskolēniem» migranti tiek raksturoti kā normāla, labdabīga mūsdienu parādība. Tie, kuri par migrantiem ir pretējās domās, tiek raksturoti kā personas, kuras sirgst ar informācijas trūkumu par mūsdienu sabiedrību un nemaz arī nav spējīgas šādu informāciju uztvert. Providus mācību kursā par migrantu pozitīvo ietekmi uz «mūsdienu sabiedrību» ne ar pušplēstu vārdu nav pieminēti ar migrantiem saistītie riski, kurus jau ir piedzīvojusi mūsdienu Eiropa - cilvēktirdzniecība, terora akti, spridzināšanas, slepkavības, kristiešu meiteņu izvarošanas.

Providus mājaslapā publiskotā informācija liecina, ka projekts Migrācijas vizualizācija sācies jau pērnā gada novembrī un to plānots pabeigt šā gada maijā. Projekta izmaksas ir 6074 eiro, un šo naudu piešķīruši Britu padome un ASV vēstniecība Rīgā.

«Projekta mērķis ir veicināt migrācijas jautājumu iekļaušanu vidusskolu programmu sociālo zinību stundās, lai paplašinātu izpratni par migrācijas procesiem un mainītu viedokli par jaunatbraucējiem Latvijas sabiedrībā,» teikts Providus mājaslapā.

Video sagatavots centralizēti

Projekta ietvaros tiek veikti videosižetu ar kopējo nosaukumu Migration Matters tulkojumi latviešu un krievu valodā. Videosižetos uzstājas Eiropā iedzīvojušies migrantu pārstāvji, viņi stāsta par savu pozitīvo pieredzi un to, cik ļauni viņiem būtu klājies, ja vietēji iedzīvotāji viņiem nebūtu snieguši atbalstu. Viņi arī stāsta, ka viņu mērķi ir, piemēram, papildināt izglītību, kā arī padarīt vēl laimīgāku sabiedrību, kurā viņi tagad dzīvo.

Projekts paredz speciālu mācību programmu izstrādi par migrācijas jautājumiem, kuras balstītos uz šiem tulkotajiem video. «Mācību stundu plāni apkopos metodes, lai iepazīstinātu klasi ar videosaturu, rekomendācijas diskusiju jautājumiem, ieteikumus stundu plāniem un klases aktivitātēm, kā arī padomus, kā iekļaut videosaturu sociālo zinību mācību programmās,» teikts projekta plānā.

Projekta ietvaros paredzēti reģionālie apmācību pasākumi. Būs «četras reģionālās darbnīcas dažādās vietās Latvijā, kurās katrā piedalīsies 15-20 skolotāji», teikts dokumentā. «Darbnīcas iepazīstinās skolotājus ar tulkotajiem video un izstrādātajiem mācību stundu plāniem, kā arī dos skolotājiem iespēju praktizēt video izmantošanu savās mācību stundās.»

Kā «plānotie projekta rezultāti» cita starpā norādīti: «veicināt toleranci un sapratni par migrācijas procesiem un jaunatbraucējiem Latvijas sabiedrībā», «tiks izveidoti mācību stundu plāni, uz kuru pamata mācību stundas par migrācijas jautājumiem notiks vismaz 100 skolās», «skolotājiem tiks piedāvāti jauni resursi un mācību metodes sociālo zinību stundām, un skolēniem būs iespēja pilnveidot sapratni un kritiskās domāšanas prasmes saistībā ar migrācijas jautājumiem», «ar video saturu stundās iepazīsies vismaz 2000 vidusskolēnu skolās ar latviešu un krievu valodu mācību apguvi», «projekts skolēnos veicinās lielāku izpratni par ES migrācijas politiku, kā arī toleranci un empātiju pret jaunatbraucējiem», «Valsts izglītības satura centram tiks iesniegtas rekomendācijas par migrācijas un integrācijas jautājumu iekļaušanu mācību procesā, tai skaitā veidiem, kā mācīt skolēniem par tādām pamatkompetencēm kā tolerance, solidaritāte un laipnība».

Skolotājiem veltītajā īsajā kursā, ko mācīt skolēniem par migrantiem, Četras mācību stundas vidusskolas skolotājiem cita starpā teikts, ka šī skolotājiem un skolēniem veltītā Providus programma tiek realizēta tādēļ, «lai mēs varētu paskatīties uz migrāciju no citas perspektīvas, mums migrāciju jāsāk uztvert kā normālu procesu, nevis problēmu, kurai jārod risinājums».

Soross pats veicina migrāciju

Publiski avoti visā pasaulē liecina, ka Dž. Soross ne tikai rūpējas par migrantu labvēlīgu uzņemšanu Eiropas valstīs, bet viņa finansētās struktūras ar dažādiem pasākumiem veicina arī pašu migrācijas procesu. Dž. Sorosa finansētās struktūras bēgļu ieplūdināšanai Eiropā gatavojās jau vismaz kopš 2008. gada, t.i., krietni pirms bēgļu laivu masveida nonākšanas Eiropas krastos.

Daļa no finansēm, ko Dž. Soross veltīja bēgļu jautājuma plānošanai, 2011. gadā sasniedza Latviju un uzpeldēja Providus atskaitēs. Jau 2010. un 2011. gadā Providus pētīja, kā būtu jāietekmē Latvijas valsts politika, lai trešo valstu ieceļotāju dzīves apstākļi un tiesības būtu vienādas un pat vēl lielākas nekā pašreizējiem Latvijas iedzīvotājiem. Jau tajos gados Providus veica tādus pētījumus kā Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība, Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā u.tml. Tolaik varēja tikai pabrīnīties, ar ko nodarbojas sorosieši un kādu pseidoproblēmu pētīšanai tiek tērēta milzu nauda. Bet tad nāca 2015. gada vasara, kad bēgļu tūkstošu straume, kas maršēja pa Eiropu, kļuva par politisku problēmu. Tad Providus pirms vairākiem gadiem veiktie pētījumi atmirdzēja pavisam citā gaismā.

No Sorosa centrāles Open Society Foundation (OSF) mājaslapā atrodamās informācijas secināms, ka sorosiešu mērķis ir panākt maksimālu Eiropas valstu sabiedrību sajaukšanu ar ieceļotājiem no Āfrikas kontinenta. Sākotnēji sorosieši bija plānojuši bēgļiem labvēlīgu sabiedriskās domas noskaņošanu; tad caur īpašiem «koridoriem» sākt viņu ieplūdināšanu vecajā Eiropā un īpašu tiesību garantēšanu Eiropas valstīs, kā arī dažādu institūciju dibināšanu, kuras nepieciešamības gadījumā aizstāvētu bēgļus, ja kāds uzdrošinātos bēgļiem liegt pabalstus vai ierobežot viņu cilvēktiesības.

2016. gadā presē parādījās no OSF noplūdināti iekšējie dokumenti. Tajos lasāms, ka 2016. gada martā fonds piešķīris 600 000 ASV dolāru, lai lobētu bēgļu atbalsta pasākumus Eiropas mērogā. OSF Eiropas reģionālais direktors Džordi Vaguers apstiprināja, ka 600 000 ASV dolāru piešķirti priekšlikumu paketei ar nosaukumu Stāšanās pretī pret migrantiem vērstajai retorikai un toksiskajai publiskajai informācijai par migrāciju Eiropā.

Savukārt 2016. gada vasarā Dž. Soross publiski paziņoja, ka piešķirs 500 miljonus ASV dolāru (448 miljonus eiro) migrantu atbalstīšanai. Viņš uzsvēra, ka pirmām kārtām koncentrēsies uz Eiropā ieplūstošajiem migrantiem.