Ģimenes birokrātijas tīklos
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Izrādās, ka mūsu valstī tāds jēdziens kā ģimene nepastāv, šādi jauno atbalsta veidu ģimenēm ar bērniem jeb ģimeņu piemaksu un ar to piešķiršanu radīto jūkli vērtē trīs bērnu māmiņa Linda.

Piešķirot ģimenes piemaksu, valsts neņem vērā, cik faktiski bērnu ir jūsu ģimenē un par cik bērniem piešķirts ģimenes valsts pabalsts, bet vērtē - vai ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem saņem viens vecāks. Labklājības ministrija gan situāciju skaidro pilnīgi pretēji...

No šā gada marta ģimenēm, kurās aug divi un vairāk bērnu, sāk maksāt ģimenes piemaksu jeb - oficiāli - piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta. Tas ir ģimenēm pretimnākošs solis, ja vien nebūtu viens bet. Piemaksu par diviem, trim, četriem bērniem piešķir pilnā apmērā tikai tādā gadījumā, ja arī ģimenes valsts pabalstu saņem viens no vecākiem. Ja šā pabalsta saņemšanu vecāki kaut kādā veidā ir sadalījuši, piemaksa par ģimenes «lielumu» netiek piešķirta jeb - precīzāk - tās apmērs ir daudzkārt mazāks, nekā vajadzētu būt ar lielāku bērnu skaitu.

Ģimenēm ieplāno atbalstu

Pēc ilgām politiskām diskusijām pagājušajā gadā Saeima nolēma atbalstīt Latvijas ģimenes nevis ar lielāku ģimenes valsts pabalstu, bet ieviest piemaksu pie pabalsta, kuras apmērs būtu atkarīgs no ģimenē augošo bērnu skaita. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu no šā gada 1. marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu vecākiem pie ģimenes valsts pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir piemaksu. Piemaksas apmērs atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem ir piešķirts ģimenes pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam, piemēram, ja pabalsts piešķirts par diviem bērniem - piemaksa pie ģimenes pabalsta būs desmit eiro mēnesī, ja par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī.

Nezina, jo neiedomājas

Daudzas ģimenes ar bērniem, īpaši daudzbērnu, šo ziņu par piemaksu uztvēra ar prieku, taču tikai nesen atklāja, ka, iespējams, piemaksa nebūs tāda, kādu to iestādes «reklamē». Trīs bērnu māmiņa Ieva Neatkarīgajai stāsta, ka tikai martā uzzinājusi, ka viņas ģimene nesaņems piemaksu kā trīs bērnu ģimene, lai arī ģimenē visi trīs bērni ir abu vecāku kopējie bērni un par katru bērnu ģimenes pabalstu maksā kā par nākamo bērnu, proti, pirmo, otro un trešo. «Mēs runājām par citiem jautājumiem, un viena darbiniece pajautāja, kurš saņem ģimenes pabalstu? Es sacīju: par lielākajiem - es, par mazāko - tētis. Un tad man paskaidroja, ka mēs saņemsim piemaksu kā divu bērnu ģimene, tas ir, desmit eiro, jo mazākais tad nemaz neskaitās kā mūsu ģimene... Ja par jaunāko bērnu arī es saņemtu ģimenes pabalstu, tad mēs kā trīs bērnu ģimene saņemtu piemaksu 66 eiro mēnesī. Man pirmajā brīdī bija neliels šoks - kā tā?» saka Ieva. Par laimi, šī darbiniece ieteikusi aiziet uz VSAA filiāli un atrisināt šo jautājumu. «Kas mūsu valstī tad ir ģimene - tas man ir pirmais jautājums. Otrs jautājums - kāpēc par to neviens nekur nestāsta, jo, kā gan es varu zināt, ka tikai viens drīkst saņemt pabalstu, lai saņemtu piemaksu,» jautā Ieva. Ģimene bija domājusi: ja jau ģimenes pabalstu maksā kā par trīs bērnu ģimeni, tad arī piemaksa būs kā trīs bērnu ģimenei.

VSAA mājaslapā ir ievietotas dažādas infografikas, taču - cik daudz ģimeņu ikdienā ieskatās šādā mājaslapā? No šiem piemēriem izriet, ka ģimenes, kuras laikus nebūs sapratušas birokrātiskās nianses, būs zaudētājas, īpaši, ja ģimenēs ir četri un vairāk bērnu, par kuriem ģimenes valsts pabalstu vecāki saņem dalīti. Piemēram, ja ģimenē ir četri bērni, kur par diviem bērniem saņem mamma, par diviem - tētis, tad šī ģimene nav vis četru bērnu ģimene, bet «2+2» un piemaksa būs desmit plus desmit eiro, nevis 116 eiro, kā pienāktos tik lielai ģimenei.

Kā noteikt, kurš audzina bērnus?

Kāpēc likumā noteikta tieši šāda kārtība un, ja tiešām citādāk valsts iestādei nav iespējams saprast, cik bērnus audzina ģimene, - kāpēc tas nav sabiedrībai darīts zināms? VSAA, kas piemaksu piešķir, aicina vērsties Labklājības ministrijā. Valsts sociālo pabalstu likumā teikts: tiesības uz piemaksu ir par bērniem, kurus persona audzina un par kuriem tai piešķirts ģimenes valsts pabalsts. Tātad atslēgas vārdi ir «par kuriem tai piešķirts ģimenes valsts pabalsts».

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Linda Liepa skaidro: nosakot piemaksas apmēru, ņem vērā tikai bērnus, par kuriem piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam. Piemaksas apmērs būs lielāks, ja ģimenes pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem, nevis dalīti. «Ieviešot jaunu atbalsta mehānismu, proti, piemaksu pie ģimenes pabalsta, likumdevējs ir skaidri nodefinējis, ka piemaksu pie ģimenes pabalsta par divu un vairāku bērnu audzināšanu piešķir pabalsta saņēmējam par bērniem, par kuriem tam piešķirts ģimenes valsts pabalsts. Proti, likumdevēja mērķis ir ieviest papildu atbalstu ģimenei par ģimenē faktiski audzināmajiem bērniem,» stāsta eksperte. Viņa uzsver, ka dzīves situācijas ir dažādas. Noteikt, cik bērnu kopīgi audzina viena ģimene, ja ir dažādi pabalsta saņēmēji, var būt neiespējami. Vēl jo vairāk - kā noteikt ģimeni, pastāvot jauktām ģimenēm, kur ir bērni no iepriekšējām attiecībām un kopējie bērni. Tieši tādēļ piemaksa tiek piešķirta pie ģimenes pabalsta un tās apmēru nosaka, ņemot vērā faktu, par cik bērniem konkrētam pabalsta saņēmējam ir piešķirts un tiek izmaksāts ģimenes pabalsts.

UZZIŅA

Kā rēķina piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta?

Piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam:

ja pabalsts piešķirts par 2 bērniem - piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta būs 10 eiro mēnesī,

ja pabalsts piešķirts par 3 bērniem - 66 eiro mēnesī.

Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē:

ja pabalsts piešķirts par 4 bērniem - 116 eiro mēnesī,

ja pabalsts piešķirts par 5 bērniem - 166 eiro mēnesī utt.

BŪTISKI ZINĀT! Piemaksa netiek piešķirta par katru bērnu, bet viena piemaksa par kopējo bērnu skaitu, par kuriem saņem pabalstu.

Ja par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte, ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē, bet piemaksas apmēru ietekmē, jo, piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais cilvēks saņem ģimenes valsts pabalstu.

Piemaksas apmērs būs lielāks, ja pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

KO DARĪT?

Ģimenēm, kurās ģimenes valsts pabalstu nesaņem viens vecāks, jāiet uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un jānoformē dokumenti, ka pabalstu saņem viens vecāks, līdz ar to varēs saņemt arī piemaksu.

Avots: Neatkarīgā pēc VSAA informācijas, vairāk vsaa.lv