Aivara Lemberga liecības par uzņēmējsabiedrību „BARNES INDUSTRIES LTD.”
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

A. Lembergs liecina par apsūdzības sadaļu, kurā apgalvots, ka viņš valsts amatpersonas deklarācijā esot norādījis nepatiesas ziņas.

Proti, A. Lembergs amatpersonas deklarācijā nav norādījis, ka viņam „piederēja ne mazāk kā 333,33 kapitāla daļas” ārvalstīs reģistrētajā uzņēmējsabiedrībā „BARNES INDUSTRIES LTD.”.

A. Lembergs liecina ne tikai par to, ka viņam nav piederējušas „ne mazāk kā 333,33 kapitāla daļas” uzņēmējsabiedrībā „BARNES INDUSTRIES LTD.”, līdz ar to viņam nebija nekāda pamata šo norādīt valsts amatpersonas deklarācijā. Viņš arī parāda gluži skandalozu prokuroru darba „kvalitāti”, kas šajās liecībās tiek skaidrota nevis ar neprofesionalitāti vai nevarēšanu noskaidrot, kam patiesībā pieder „BARNES INDUSTRIES LTD.”, bet gan ar vēlmi „piespēlēt” arestētās mantas glabātājam Šveices advokātam Rudolfam Meroni, lai viņa „valstiskie un nevalstiskie partneri” varētu „saraust kaudzi bagātības”.

Romāns Kokšarovs/f64

NEDEKLARĒTAIS PRIEKŠMETS:

Apsūdzība pēc Krimināllikuma 219.panta ir par trīs veida priekšmetu nedeklarēšanu. Attiecībā par kompāniju „BARNES INDUSTRIES LTD.” kopš 2017.gada 24.aprīļa apsūdzība ir par to, ka es neesot deklarācijā norādījis ziņas, ka man 2007.gada 31.decembrī esot piederējušas kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” KAPITĀLA DAĻAS.

Tātad, nevis AKCIJAS vai „TIESĪBAS UZ PAMATKAPITĀLU”; ne arī vairs “TURĒTĀJA KAPITĀLA DAĻAS”, vai vēl kas cits, bet gan tieši un tikai KAPITĀLA DAĻAS.

Man nav zināms, vai kompānijai „BARNES INDUSTRIES LTD.” apsūdzībā norādītajā laikā bija vai nebija izlaistas KAPITĀLA DAĻAS.

Man ir zināms vien tas, ka 2007.gada 19.decembrī man tika pieprasīts parakstīt protokolu par it kā manā klātbūtnē notiekošu, bet patiesībā nenotikušu procesuālu darbību - aresta uzlikšanu mantai, kurā prokurori norādīja, ka esot uzlikts arests un it kā manā klātbūtnē notiekošās procesuālās darbības laikā Rudolfam Meronim prokurors nododot atbildīgā glabāšanā „Lembergu ģimenei” piederošās kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” “TURĒTĀJA AKCIJAS”.

Ir redzams, ka ziņas par nedeklarēto priekšmetu ir atšķirīgs apsūdzībā un protokolā par aresta uzlikšanu, bet, kā saprotu, tad apsūdzība ir par KAPITĀLA DAĻU nedeklarēšanu, un apsūdzība vairs nav par TURĒTĀJA AKCIJU nedeklarēšanu.

Tā es saprotu apsūdzību un, vadoties no šādas sapratnes, arī realizēju tiesības uz aizstāvību, tajā skaitā sniedzu liecības.

NEDEKLARĒTĀS ZIŅAS PAR NOSAUKUMU UN REĢISTRĀCIJAS NUMURU

Prokurors apsūdz, ka papildus tam, ka neesmu deklarācijā norādījis, ka man piederot, kā to uzskata prokurors, KAPITĀLA DAĻAS, es neesot deklarācijā norādījis arī ziņas par kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” reģistrācijas numuru.

Vēlos liecināt, ka man patiešām nebija zināms kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” reģistrācijas numurs kādā man nezināmā Komercreģistrā. Ne man pašam tas bija zināms, ne man to kāda persona bija darījusi zināmu un attiecīgi es nevarēju apzināti vai neapzināti deklarācijā nenorādīt šādas ziņas. Man tādas vienkārši nebija zināmas!

NEDEKLARĒTĀ KOMPĀNIJAS ADRESE

Papildus tam, ka tieku apsūdzēts par to, ka es neesot deklarējis it kā man piederošas kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” KAPITĀLA DAĻAS, kā arī papildus tam neesot deklarējis kompānijas reģistrācijas numuru, tieku papildus tam apsūdzēts arī par to, ka es neesot amatpersonas deklarācijā norādījis ziņas par kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” adresi.

Ekrānšāviņš no avīzes

Gribu liecināt, ka man nav zināms, kas, kad, kāpēc un uz kāda pamata ir noteicis kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” adresi. Nekad neesmu bijis apsūdzībā norādītajā kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” adresē un man nav zināms, vai šāda kompānija tur ir sastopama. Jautājumus par kompānijas reģistrētajiem aģentiem, kuri, kā var secināt no dokumentiem lietā par citām kompānijām, nosaka kompānijas adresi, ar prokuroru svētību un kategorisku uzstājību tiesa „noņēma”!

Es nezinu, kāda adrese šai „BARNES INDUSTRIES LTD.” bija 2007.gada 31.decembrī. Es vēlos liecināt, ka man neviens ne tikai nav neko prasījis par kantora īrēšanu priekš kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.”, bet, kas ne mazāk svarīgi - mani pilnīgi neviens nekad nav arī informējis par kompānijas „BARNES INDUSTRIES LTD.” adresi, tāpēc kaut vai no šā atgadījuma ir redzams, cik muļķīgi ir apsūdzēt par adreses nedeklarēšanu, ja es ne par ko tādu netieku informēts.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā