Parādnieks: Sievietes ķermenis ir svēts; jāaizliedz plastiskās operācijas un mandeļu raušana***

© F64

Nacionālās apvienības līderis Imants Parādnieks jau vairākkārt ir nācis klajā ar likumdošanas iniciatīvām, kas vērstas uz sievietes kā mātes un dzimtas turpinātājās glorificēšanu un īpašu statusu. Tā politiķis ir piedāvājis aizliegt ar likumu grūtniecēm smēķēt, maksimāli apgrūtināt un teju vai aizliegt pašām sievietēm lemt par abortiem. Šobrīd I. Parādnieks iesniedzis priekšlikumus grozījumiem Ārstniecības likumā, piedāvājot noteikt sievietes ķermenim statusu "svēts" un ieviešot virkni aizliegumu.

I. Parādnieks ir sagatavojis grozījumus Ārstniecības likuma 4. pantā, ieviešot terminu: "sievietes ķermenis ir svēts". Tāpat politiķis piedāvā papildināt likuma pantu ar šādiem teikumiem: "ikvienas sievietes ķermenis ir svēts un tādēļ lielākā mērā ir uzskatāms par visas sabiedrības, nevis vienas personas īpašumu. Ikvienas Latvijā dzīvojošas sievietes (pilsones) ķermenis ir valsts attīstībai un izaugsmei stratēģiski svarīgs un īpaši aizsargājams objekts, kurā bez ārkārtējas nepieciešamības nav pieļaujamas izmaiņas vai uzlabojumi." Tālākajā likumprojekta redakcijā I. Parādnieks uzskaita ārstnieciskās manipulācijas, kuru veikšanai turpmāk būtu nepieciešama ne tikai pašas sievietes brīva griba, bet īpaša atļauja no Veselības inspekcijas. Ārstniecisko manipulāciju sarakstā ir iekļautas tādas procedūras kā, piemēram, plastiskā ķirurģija (krūšu palielināšana; ausu, deguna, lūpu formas uzlabošana), tāpat arī mandeļu, apendecīta un citu sievietes ķermeņa daļu ķirurģiska likvidēšana, kā nevēlama tiek pieminēta arī tauku atsūknēšana utml.

*** 1. aprīļa ziņa

Svarīgākais