Andrievs Ezergailis grauj mītus

© F64

Pateicoties modernajām tehnoloģijām, Okupācijas muzejā 10. decembrī interesentiem bija iespēja sarunāties ar jaunās grāmatas Caur velna zobiem. Vācu laiki šodien / 1941–1945 / Esejas un domas autoru, viņpus okeānam dzīvojošo trimdas vēsturnieku Andrievu Ezergaili.

Grāmatā autors aplūkojis un risinājis sava mūža galveno tēmu – holokaustu, analizējot tā iemeslus Latvijā un Austrumeiropā. Liela nodaļa veltīta slavenajam latviešu aviatoram un aviokonstruktoram Herbertam Cukuram, kas tika nepatiesi apvainots holokausta noziegumos. A. Ezergailis grāmatā pārliecinoši pierāda, ka H. Cukurs nav vainojams viņam inkriminētajās neģēlībās.

Grāmata ir uzbūvēta interesanti: tā ir gan kā vēsturisks un vietumis ironisks pamflets, gan kā publicistiski piesātināts pārdomu materiāls. Ir, protams, arī sausi vēsturisku faktu apraksti, un tas viss kopā rada lasīšanas baudu, apliecinot, ka vēsture nav tikai gadskaitļi un notikumu virtenes. A. Ezergailis grāmatā ir iekļāvis savas publikācijas, saraksti ar kolēģiem. Viņa rakstīšanas stils palīdz izprast pagājušā gadsimta notikumus, sarežģītas vēstures lappuses, pretrunas un likumsakarības.

A. Ezergailis raksta tā, ka gribas lasīt vēl un vēl. Viņš drosmīgi grauj mītus, kas holokausta sakarā Latvijā valdījuši gadu desmitiem. Un sevišķi liels ir gandarījums par H. Cukura reabilitāciju. Jūtams, ka A. Ezergailis šo nodaļu rakstījis ar sirds asinīm, tāpēc viņa darbs iedvesmo un liek ticēt, ka latvieši ir spējīgi ne tikai veiksmīgi cīnīties pret uzspiestiem sacerētas vēstures meliem, bet arī parādīt savu pagātni daudz skaidrāku un spodrāku, nekā viens otrs latviešu «atmaskotājs» un «holokausta biznesmenis» to vēlētos.

A. Ezergaiļa grāmatu var nosaukt par vaduguni ne vien citiem vēstures pētniekiem, bet arī lasītājiem, kas vienkārši interesējas par vēsturi: tikai patiesība var palīdzēt latviešiem izsliet muguru, grāmata atgādina, ka nekad un nekādos apstākļos nedrīkst pakļauties melu propagandai, kas tiecas pazemot latviešu garu. Vienīgi pašu bailīgums var mums kaitēt, bet to varam uzvarēt vienīgi mēs paši.

Grāmatas prezentācijā piedalījās un runāja Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs, kā arī holokausta sociālās atmiņas pētnieks Didzis Bērziņš. Grāmatu izdevusi biedrība Atvērtās krātuves ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Pasaules Brīvo latviešu apvienības atbalstu.