Trešdiena, 21.februāris

redeem Ariadne, Eleonora

arrow_right_alt Latvijā

JAUNI NOTEIKUMI: No krustojumiem mašīnas būs jāizvāc

© CSDD

Jaunajos ceļu satiksmes noteikumos, kas spēkā stāsies no nākamā gada, ir aptuveni 150 dažādi jauninājumi, un visā šai gūzma dažs labs palicis nepamanīts – arī ierobežojumi mašīnu novietošanai pie krustojumiem.

Pašlaik automašīnu drīkst novietot ne tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas, kas reālajā dzīvē rada jucekli, jo domās jāvelk turpinājums abiem ceļiem, jānosaka iedomāto līniju krustpunkts, tad jāatmēra pieci metri, cerot, ka varbūt taču vēl ielīdīšu, un pēcāk jāmēģina pierādīt policistam, ka tas ir izdevies. Un parasti tas neizdodas.

Jaunie noteikumi šo procedūru krietni vienkāršos. Ir gan izskanējuši arī aplami skaidrojumi, ka turpmāk apstāties drīkstēs ne tuvāk par desmit metriem no krustojuma, taču tas nav tiesa. Kā Neatkarīgajai vēsta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, pieci metri paliks tie paši, taču mērīšana jāsāk no citas vietas. Proti, no vietas, kur sākas krustojums, – vienkāršāk izsakoties, kur ielas vai ceļa mala, ieejot krustojumā, sāk liekties. Atliek iztēlē savienot šīs vietas abās brauktuves pusēs, un tā arī ir krustojuma robeža, kurai tuvāk par pieciem metriem apstāties un stāvēt nedrīkstēs. Ierobežojums attieksies arī uz apļveida krustojumiem.

Mašīnu novietošanai atņemtās platības saruks atkarībā no krustojuma konfigurācijas. CSDD Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Teteris skaidro, ka vietā, kur mazas ieliņas satiekas 90 grādu leņķī, noapaļojums ir minimāls un tur runa varētu būt par papildu metru klāt pie tiem pieciem, kuros stāvēt nedrīkst. Savukārt lielākos un slaidākos krustojumos kopā iznāks tiklab visi desmit metri un vairāk.

Izmaiņas ieviestas, lai palielinātu pārredzamību krustojumos, jo pašlaik vadītāji mēdz mašīnas salikt līdz pašai krustojumu malai – tā, ka neko nevar redzēt. Sekas tam ir avārijas. Turklāt reizumis transportlīdzekļiem arī fiziski ir grūti samainīties vietām, ja vienlaikus viens grib uzbraukt uz galvenā ceļa vai ielas, otrs nobraukt nost no tās, bet stāvošie autiņi traucē.

Jaunie ceļu satiksmes noteikumi spēkā stāsies 1. janvāri. Izmaiņu ir ļoti daudz. Tās skar ne vien autovadītājus, bet arī riteņbraucējus un gājējus, tāpēc ikvienam ir lietderīgi ar tām laikus iepazīties. Internetā to var izdarīt šādā adresē: http://likumi.lv/ta/id/274865celusatiksmesnoteikumi

UZZIŅAI

121. Aizliegts apstāties un stāvēt:

  • 121.6. krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.)
  • 2.20. krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī, kā arī vieta, kur ceļu satiksme organizēta ar 409. ceļa zīmi (Braukt pa loku). Krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.) vai iebrauc tajā;

Avots: Jaunie ceļu satiksmes noteikumi