Sestdiena, 13.aprīlis

redeem Egils, Egīls, Nauris

arrow_right_alt Latvijā

Pārsūdzēts lēmums atļaut izveidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā

© F64

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā pārsūdzēts Jelgavas novada domes 28.janvāra lēmums, ar kuru tika atļauta nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidošana Kalnciema pagastā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "East-West Finances", kuram uzticēta šī projekta īstenošana.

Pieteikumu tiesā esot iesnieguši vairāki Kalnciema iedzīvotāji - Žanna Ņečiporuka, Ivans Ņečiporuks, Gaļina Bušmane, Tatjana Daņilova, Antoņina Zelča, Andrejs Tračums, Aigars Sukteris, Sergejs Hramčenko un Valentīna Amirova -, kā arī Vides aizsardzības klubs. Tiesa, pamatojoties uz šo pieteikumu, ierosinājusi lietu. "East-West Finances" gan apgalvo, ka ierosinātā lieta neietekmēs investoru ieceri par rūpnīcas veidošanu. Investori esot apņēmības pilni turpināt iesākto.

SIA "East-West Finances" valdes priekšsēdētājs Jurijs Harlamovs pauž nožēlu, ka saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem apstrīdamā lēmuma darbība tiek apturēta līdz ar pieteikuma iesniegšanu tiesā. "Tas ir neizprotami, ka ikviens cilvēks ar savu vēršanos tiesā var uz nenoteiktu apturēt lēmumu, kurš domē pieņemts, nobalsojot tautas ievēlēto priekšstāvju vairākumam," uzskata Jurijs Harlamovs.

"Mums atliek cerēt, ka tiesvedība pārāk neievilksies, taču jau tagad ir skaidrs, ka nāksies papildus tērēties gan advokātiem, gan arī cietīsim no piespiedu dīkstāves," norāda Harlamovs.

"Žēl, ka tos līdzekļus, kurus mēs būtu varējuši novirzīt savai peļņai, arī nodokļiem, prēmijām, kā arī Kalnciemā jau ieplānotajiem sociālajiem projektiem, tagad nāksies novirzīt tiesvedībai un dīkstāves zaudējumu segšanai," žēlojas Harlamovs, vienlaikus paužot pārliecību, ka Jelgavas novada dome pratīs nopamatot savu lēmumu un tas netiks atcelts.

"Mēs esam jau pārāk daudz darba un līdzekļus ieguldījuši, tāpēc noteikti turpināsim iesākto, un esam pārliecināti, ka jau pāris gadu laika ražotne pilnā jaudā darbosies sakoptā un sakārtotā vidē Kalnciemā," rezumē Harlamovs.

Kā ziņots, Jelgavas novada dome 28.janvārī nolēma atļaut SIA "East-West Finances" Kalnciema pagastā veidot nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, aģentūru LETA informēja Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Pozitīvu lēmumprojektu Jelgavas novada dome apstiprināja ar 11 balsu atbalstu, piecu balsu noraidījumu un vienam deputātam atturoties.

Dome konstatēja, ka uzņēmums, kas Kalnciema pagastā plāno izveidot nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, dokumentāli bija veicis visu, kas nepieciešams, lai varētu sākt iecerēto uzņēmējdarbību, tātad ir organizētas sabiedriskās apspriešanas, izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), no Valsts vides pārraudzības biroja (VPVB) puses sniegts pozitīvs atzinums šim ietekmes uz vidi novērtējumam.

Turklāt uzņēmums rūpniecisko darbību paredz veikt vietā, kas atbilstoši Jelgava novada teritoriālajam plānojumam atbilst ražošanas objektu apbūves teritorijai. Jelgavas novada domes lēmums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām bija pēdējais posms, kas nepieciešams uzņēmējdarbības sākšanai pēc visas dokumentācijas saskaņošanas, skaidroja Kaņepone.

Viņa informēja, ka domes lēmums paredz arī izveidot darba grupu piecu locekļu sastāvā SIA "East-West Finances" paredzētās darbības atbilstības normatīvo aktu un IVN prasībām saistībā ar ietekmi uz apkārtējo vidi uzraudzībai. Šī nosacījuma izpildei Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldei līdz februāra domes sēdei uzdots sagatavot domei priekšlikumus par darba grupas sastāvu, iekļaujot tajā Jelgavas novada domes deputātus, Jelgavas novada speciālistus un Kalnciema iedzīvotāju pārstāvjus.

Pagājušā gada laikā Jelgavas novada pašvaldība izvērtējusi dažādus iesniegtos dokumentus, kuros publiski pausta nostāja un arī bažas saistībā ar šādas specifiskas uzņēmējdarbības ienākšanu novada teritorijā - tie ir gan Kalnciema iedzīvotāju kolektīvi iesniegumi, arī Olaines novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību vēstules, informēja pašvaldības pārstāve.

Viņa skaidroja, ka, apkopojot minēto dokumentu kontekstu, galvenokārt var secināt, protams, ka lielākās bažas ir, varētu teikt, hipotētiski pastāvošo risku pieļaujamība saistībā ar vides drošību, tātad - bailes par varbūtību, ka varētu tikt nodarīts kaitējums cilvēkiem vai dabai, ja rūpnīcā kaut kas notiek vai ja uzņēmējs neizpilda visus drošības pasākumus atbilstoši projektam. Savukārt pašvaldībai nav objektīva iemesla un informācijas, kas apliecinātu uzņēmuma nespēju nodrošināt noteiktās prasības.

Uzņēmums paredz pašlaik dīkstāvē esošu ēku apsaimniekošanu, 40 jaunas darbavietas un, protams, risinājumu atkritumu otrreizējai izmantošanai, kas pēc būtības ir viens no instrumentiem arī vides aizsardzības jomā, lai nolietoti akumulatori izmesti nemētātos apkārt, bet tiktu veikta to savākšana, pārstrāde, kā tas notiek daudzviet citās valstīs, pauda Kaņepone.

Līdzīgu rūpnīcu, taču apjomā vēl lielāku, nekā plānota Kalnciema pagastā, klātienē apskatīt bija iespēja arī Kalnciema iedzīvotājiem un Jelgavas novada domes deputātiem, kad pagājušā gada vasarā tika organizēts brauciens uz Poliju. Tur šāda veida rūpnīca atrodas pilsētvidē, skaidroja pašvaldības pārstāve.

Kā ziņots, šā gada 7.janvārī Jelgavas novada dome saņēma SIA "East-West Finances" iesniegumu un papildinošo dokumentāciju, kas ir par pamatu Jelgavas novada domei izskatīt un sniegt akceptu uzņēmējdarbības iespējamībai atbilstoši veiktajiem projektiem un izstrādātajam ietekmes uz vidi novērtējumam.

Paziņojums par paredzēto uzņēmuma darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika 2012.gada 14.augustā Kalnciema pagasta pārvaldē.

SIA "East-West Finances" valdes loceklis Jurijs Harlamovs aģentūru LETA iepriekš informēja, ka projektā plānots ieguldīt aptuveni no septiņiem līdz deviņiem miljoniem eiro vai vairāk, tai skaitā vairāk nekā pusi šīs naudas tērējot vides drošībai, tostarp gaisa un ūdens attīrīšanai. Viņš informēja, ka rūpnīcā plānots nodarbināt 42 darbiniekus.

Daži iedzīvotāji, kas agrāk bija parakstījušies pret rūpnīcas izveidi, vēlāk savus parakstus atsaukuši. Uzņēmums arī organizēja iedzīvotājiem braucienu uz Poliju, lai redzētu, kā šādas rūpnīcas strādā Polijā, ko vairāki aktīvisti un interesenti izmantoja.

SIA "East-West Finances" paredzētā darbība ir nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca, kurā plānots pārstrādāt nolietotus svina akumulatorus. Plānotais pārstrādes apjoms - līdz 15 000 tonnu nolietotu svina akumulatoru gadā un līdz 8700 tonnām saražota svina un svina sakausējumu gadā.

Plānotā akumulatoru pārstrāde ietver elektrolīta atdalīšanu, savākšanu un tā neitralizāciju, akumulatoru smalcināšanu un sadalīšanu, svina reducēšanu jeb kausēšanu un svina rafinēšanu. Ražošanu paredzēts nodrošināt 260 dienas gadā.