Nacionālā kultūras padome iebilst pret priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņām autoratlīdzību sistēmā

 
©Publicitātes foto

Nacionālās kultūras padome, 19.augusta sēdē iepazīstoties ar Finanšu ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņām autoratlīdzību sistēmā, iebilst pret to tālāku virzību.

Nacionālās kultūras padome nākusi klajā ar saviem priekšlikumiem. Pirmkārt, izveidot vienkāršu un saprotamu nodokļu nomaksas modeli, kas nodrošinātu tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākumi ir saistīti ar māksliniecisko jaunradi, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu u.c. nodokļu un nodevu ieturēšanu no saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumiem, kas ienāk saimnieciskās darbības kontā, vienlaikus nosakot sociālās apdrošināšanas veidus un procentuālo apmēru.

Otrkārt, līdz brīdim, kamēr šāds nodokļu nomaksas modelis tiek izstrādāts, noteikt moratoriju izmaiņām esošajā nodokļu nomaksas sistēmā.

"Nacionālā kultūras padome pilnībā izprot un atbalsta nodokļu maksāšanas pienākuma nozīmi ikvienai personai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nepieciešamību, nodrošinot visu nodokļu maksātāju sociālo aizsardzību. Šis virsmērķis ir īpaši aktuāls kultūras nozarē, kam raksturīgs jauktā tipa nodarbinātības modelis. Covid-19 pandēmijas izraisītā ekonomiskā krīze atklāja, ka tie kultūras darbinieki, kas gūst ienākumus no vairākiem avotiem un vienlaikus ir gan darba ņēmēji, gan uzņēmēji, kas gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības, kā arī pašnodarbinātās personas, t.sk. autoratlīdzības saņēmēji, kļūst par īpaši sociāli neaizsargāto grupu," padomes viedokli pauž tās priekšsēdētāja Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, prof. Rūta Muktupāvela, vienlaikus uzsverot, ka Finanšu ministrijas 2.septembrī valdībā virzītais piedāvājums nav pieņemams.