FOTOFAKTS. Nacionālais vēstures muzejs saņem vērtīgu un simbolisku dāvanu

 
©F64 Photo Agency

APJOMĪGS KRĀJUMS.

No Stokholmas Zviedrijā uz Latviju atvesti vērtīgi dāvinājumi Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam (LNVM), kas šogad svin 150. jubileju. Tie saņemti no muzeja (toreiz Valsts Vēsturiskā muzeja) starpkaru un vācu okupācijas laika direktora Valdemāra Ģintera (1899-1979) meitas Ligitas Legzdiņas Zviedrijā un mazmeitas Baibas Eglājas Latvijā. Muzeja krājumā nonācis izcilā arheologa zinātniskais arhīvs, fotogrāfijas, fotonegatīvi, diapozitīvi, arī dokumenti, tostarp sarakste, atsevišķi apbalvojumi un viņa personiskās mantas. LNVM direktors Arnis Radiņš (attēlā) norādīja, ka tas ir liels un simbolisks notikums - saņemt dāvinājumu no otrā LNVM direktora, kurš pacēla muzeju jaunā - augstākā - līmenī un bija ne tikai izcils tā vadītājs, bet arī tikpat rosīgs arheologs un sabiedriskais darbinieks. LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts uzsvēra, ka saņemtajiem priekšmetiem un dokumentiem ir vairāki svarīgi aspekti - tie ir gan muzeja eksponāti, gan atsevišķu Latvijas vēstures momentu izgaismotāji, gan V. Ģintera personības liecības. «Viņš ir atstājis nozīmīgas pēdas Latvijas vēsturē - kā brīvības cīņu dalībnieks, Lāčplēša ordeņa kavalieris, nacionālās historiogrāfijas veidotājs, muzeja direktors, spēcīga personība.» Viņam pateicoties, liela daļa muzeja krājuma kara beigās nenoklīda, jo tika noslēpts drošā vietā, viņš izglāba arī daudzu dzīvības, jo organizēja bēgļu laivas uz Zviedriju. Lai gan V. Ģinters pats nepiedzīvoja Latvijas neatkarības atgūšanu, viņš līdz pat pēdējam brīdim cerēja uz to. Kā apliecinājums tam - briļļu makā ielocītais mazais Latvijas sarkanbaltsarkanais karodziņš.