Piešķir Ministru kabineta Atzinības rakstu Jānim Peteram.

 

Pieņemts Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšlikums un piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts dzejniekam un diplomātam Jānim Peteram par izcilu un radošu devumu latviešu kultūrā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas politikā un diplomātisko attiecību veidošanā.

Noteikts, ka Ministru kabineta Atzinības rakstu Jānim Peteram pasniedz kultūras ministrs Ints Dālderis.