PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Ticējumi un aforismi par bērniem

 
©Pixabay

TICĒJUMI UN AFORISMI

Ja kāds cilvēks dzimst, tad pie debesīm parādās jauna zvaigzne.

*

Ja bērnam dzimstot pie debesīm spīd jauns mēness, vajaga izdzēst uguni istabā, lai mēness apspīdētu bērnu, ja tas notiks, bērns būs laimīgs.

*

Vecāki jau iepriekš sagādā malku, ar ko sildīt bērnam pirmo mazgājamo ūdeni: tēvs ozola malku, māte malku no liepas koka.

*

Par bērna saņēmēju vajaga aicināt veselīgu un jautru sievieti, jo kāda ir saņēmēja, tāds būs jaunpiedzimušais bērns.

*

Kad mazs bērns tur cieši sažņaugtas saujas, tad būs dzīvē bagāts cilvēks.

*

Ja bērns ar rociņām ļoti ķepurojoties, tad tas dzīvē daudz panākšot.

*

Ja bērns daudz raud, tad tas būs liels dziedātājs.

*

Kad mazs bērns miegā smejot, tad tas redzot enģeļus.

*

Kad bērnu pirmo riezi mazgā, tad tai traukā met sidraba naudu, lai esot bagāts.

*

Visus vienas dzimtas bērnus vajagot ar vienu jostiņu tīt, jo tad tie visu mūžu saticīgi dzīvotu.

*

Bērnam pirmais krekls jāšuj zīda, tad visa dzīve iet kā pa zīdu.

*

Senāk svešiem ļaudīm nemēdza rādīt bērnus, kam vēl nebija sešu nedēļu, parādija tikai īsteniekiem. Citiem nerādīja, lai viņus nenoskaustu, nenobrīnētu, nenorunātu.

*

Mēs uztraucamies par to, kas mūsu bērni būs rīt, un aizmirstam, ka viņi kaut kas ir jau šodien. (Stasija Taušere.)

*

Laime ir atkarīga no vecuma. Bērns ārkārtīgi priecājas par spēļu mašīnīti; porša atslēga viņam vēl neko nenozīmē. (Stefans Lermers.)

*

Ikviens bērns ierodas pasaulē ar vēsti, ka Dievs nav vēl zaudējis ticību cilvēkam. (Rabindranats Tagore.)

*

Taisnīga uzslava bērnam vajadzīga tāpat kā saules gaisma
ziediem. (Kristians Nestels Bovijs.)

*

Bez bērniem tik ļoti mīlēt cilvēci nebūtu iespējams. (Fjodors Dostojevskis.)

*

Sākumā mēs bērnus mācam. Vēlāk paši no viņiem mācamies. (Rainis.)

*