PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Lietišķās planētas jeb kā noteikt saderību biznesa attiecībās. II daļa

 
©Pixabay

(Nobeigums. Sākums Nr. 10, 2019.) Iepriekšējā numurā aplūkojām biznesa saderības noteikšanas vispārīgos principus, šoreiz – konkrētāk par planētu aspektiem. Kādi aspekti starp darījumu partneru natālajām planētām veicina sadarbību, kādi – var izraisīt neizdošanos?

Pirms sākat pētīt savu un potenciālā darījumu partnera sinastrisko karti, atcerieties gan, ka nekad nebūs tā, ka šajā sinastrijā būs tikai harmoniskie vai tikai disharmoniskie aspekti. Jāraugās arī, kāda veida sadarbība - kādā jomā - tiek plānota un kas varētu būt tās plusi, kas - mīnusi.

Saules aspekti

Saule/Mēness

0°, 120°, 60°. Kopumā sadarbība ir laba, optimisms, veiksme, labs materiālais stāvoklis.

90°, 180°. Partneru starpā var būt paaugstināta nervozitāte. «Īstā brīža sajūtas» trūkums, cilvēki nespēj saskaņot savas darbības - vai nu pārsteidzas, vai nespēj izlemt, vai kavē.

Saule/Merkurs

0°, 120°, 60°. Harmoniskie Saules/Merkura aspekti veicina komunikāciju un saprašanos partneru starpā. Komunikācija notiek raiti, bez pārpratumiem un aizķeršanās.

90°, 180°. Iespējami pārpratumi, situācijas, kurās viens no partneriem nav pilnībā izpratis otra sūtītās ziņas vai domu gājienu. Ja kopumā sinastrija ir laba, viens pats šis aspekts nespēs sadarbību «samaitāt», taču ir jāpievērš papildu uzmanība komunikācijai un informācijas precizitātei.

Saule/Venera

0°, 120°, 60°. Miermīlīgums, harmonija. Partneru gaumes un priekšstati par to, kas ir skaists un vērtīgs, sakrīt. Abi jūt savstarpējas simpātijas.

90°, 180°. Dažkārt iespējama nesaprašanās - šis ir gadījums, kad «par gaumi strīdas». Ja kopumā sinastrija ir laba, lielu postu attiecībām šis aspekts tomēr nodarīt nevar.

Saule/Marss

120°, 60°. Enerģija, spēks, laba imunitāte, fiziska izturība un darbaspējas. Viena partnera (tā, kuram Saule) personīgā pozīcija labi saskaņojas ar otra (kam Marss) rīcību. Jebkurai sadarbībai labs aspekts.

0°, 90°, 180°. Šie aspekti attiecībās ienes kareivīgumu, agresivitāti, slieksmi konfliktēt. Šāds aspekts nav ieteicams lietišķās attiecībās. Ja aspektā iesaistītais Marss ir retrogrāds vai vājš pēc zīmes, tad parasti tas nav tik aktīvs, nesaskaņas vairāk izpaudīsies kurnēšanā, nevis atklātos konfliktos. Ja nu tomēr ir nolemts kopīgo biznesu veidot, negatīvās emocijas vislabāk apzināti censties ievirzīt konstruktīvā gultnē, nevis pārmetumos partnerim.

Saule/Jupiters

0°, 120°, 60°. Optimisms, tam partnerim, kuram ir Saule, otra partnera Jupiters dod perspektīvas un «gaišās nākotnes» sajūtu. Spēja saskaņot plānus, veidot stratēģiskas vīzijas.

90°, 180°. Eksplozīvs aspekts, var radīt noslieci uz avantūrām, pārmērībām, izšķērdību, savu iespēju pārvērtēšanu.

Saule/Saturns

120°, 60°. Partneri spēj kopīgi labi plānot, organizēt uzņēmuma struktūru.

0°, 90°, 180°. Šis aspekts partneru starpā var radīt neuzticēšanos, šaubas par otra nodomiem un spējām. Tas partneris, kam Saule, var sajust, ka otrs (Saturna īpašnieks) viņu nomāc, nevajadzīgi iegrožo, pārmērīgi kontrolē. Šāda sajūta nav patīkama, tāpēc ar laiku savienība var izjukt.

Saule/Urāns

120°, 60°. Inovatīva sadarbība, spēja atrast neparastus risinājumus.

0°, 90°, 180°. Sadarbību apgrūtinās nervozitāte, stress. «Saules partnerim» var šķist, ka Urāna īpašnieks ir neprognozējams, grūti saprotams.

Saule/Neptūns

120°, 60°. Labs aspekts tiem, kas darbojas labdarības, reliģisko organizāciju, veselības aizsardzības jomā. Viena partnera iztēle (Neptūns) labi saskaņojas ar otra (Saule) personīgo pozīciju.

0°, 90°, 180°. Grūtības var radīt «Neptūna partnera» iztēles vīziju saskaņošana ar «Saules partnera» pozīciju par to, kas ir racionāli un kas nav. «Saules partnerim» otrs var šķist pārāk nekonkrēts, izplūdis, paviršs, slinks.

Saule/Plūtons

120°, 60°. Jaudīgs aspekts, ar kura palīdzību var daudz paveikt, gūt ietekmi sabiedrībā. «Plūtona partneris» spēj atbalstīt «Saules partneri» ar resursiem. Tiem, kuru darbībai nepieciešama popularitāte sabiedrībā (šovbizness, izdevējdarbība, kino un TV industrija utt.), šāds aspekts ir ļoti noderīgs.

0°, 90°, 180°. Pašapliecināšanās par katru cenu, sava viedokļa uzspiešana, diktatoriskas tieksmes. Partneru starpā neizbēgami radīsies spriedze.Mēness aspekti

Mēness/Merkurs

0°, 120°, 60°. (NB! Ja abas planētas vājas pēc zīmes, savienojums netiek uzskatīts par harmonisku aspektu!) Attiecībās valda veselais saprāts, spēja mācīties vienam no otra pieredzes. Veiksmīga komunikācija.

90°, 180°. Attiecībās laiku pa laikam uzplaiksnīs iekšējs nemiers, nepacietība, nepastāvīgums. Partneriem var šķist, ka otrs ir haotisks, paviršs. Tomēr, ja kopumā sinastrija ir laba, ja nav smago konfliktu aspektu (savienojumu, kvadrātu un opozīcijas starp Marsu, Saturnu, Jupiteru un Plūtonu), pats par sevi šis aspekts lielu traucējumu nenodarīs.

Mēness/Venera

0°, 120°, 60°. Starp partneriem valda harmonija, emocionāla saderība, gaumju un vērtību orientācijas saskaņa. Izņēmums ir savienojums, kur Mēness un Venera atrodas Skorpionā.

90°, 180°. Partneru starpā dažkārt var iznirt emociju diktētas kaprīzes. Vienam var šķist, ka otrs ir slinks vai neuzmanīgs. Taču līdzīgi kā Mēness/Merkura disharmonisko aspektu gadījumā - pats par sevi šis aspekts ir pārvarams, ja vien vispārējā saderība ir laba.

Mēness/Marss

120°, 60°. Šis aspekts sadarbībā ienes enerģiskumu, iedvesmu, drosmi, uzņēmību. Partneri spēj labi saskaņot sadarbības emocionālo un praktisko pusi.

0°, 90°, 180°. Emocionāla disharmonija, krasas noskaņojuma pārmaiņas, «no mīlas līdz naidam - viens solis», «Marsa persona» var sakliegt par neko, savukārt «Mēness persona» ātri apvainojas par šķietami niecīgiem aizrādījumiem. «Mēness personai» otrs var šķist rupjš, neiejūtīgs. Ja ir šāds aspekts, partneriem jāmācās nodalīt emocijas no prāta un neuztvert sadarbības partneri pārāk personiski: «Tas ir tikai darbs!»

Mēness/Jupiters

0°, 120°, 60°. Aspekts raisa emocionālu labsajūtu un uzticēšanos attiecībās. Līdzīgi kā Saules/Jupitera harmonisko aspektu gadījumā, tas partneris, kam Jupiters, otrā vieš perspektīvas un drošības izjūtu.

90°, 180°. Attiecībās var valdīt slēpta skaudība. Līdzīgi kā Mēness/Marsa disharmoniska aspekta gadījumā jāmācās nošķirt personīgais no tīri lietišķā.

Mēness/Saturns

120°, 60°. Saprātīgums, piesardzība, uzmanīgums, centīgums, atbildības izjūta, nopietnība, sistemātiskums. Aspekts dara jebkuras attiecības noturīgas un stabilas.

0°, 90°, 180°. Līdzīgi kā Mēness/Marsa disharmoniska aspekta gadījumā, «Mēness persona» šajā sadarbībā sajutīsies psiholoģiski un emocionāli nelāgi. Var būt sajūta, ka «Saturna īpašnieks» cenšas uzkundzēties, paverdzināt. No šādas sajūtas grūti atbrīvoties, un ar laiku attiecības var izjukt, jo «Mēness persona» neviļus centīsies izkļūt no šādas savienības.

Mēness/Urāns

120°, 60°. Partneri kopīgi spēj radīt inovatīvus risinājumus. Laba intuīcija.

0°, 90°, 180°. Attiecībās var rasties stress un nervozitāte «uz līdzenas vietas». Ar laiku tas var nogurdināt, un Mēness persona būs laimīga tikt no šādas sadarbības vaļā, jo īpaši ja sinastrijā ir vēl arī citi disharmoniski aspekti.

Mēness/Neptūns

120°, 60°. Labs aspekts reliģisku organizāciju darbiniekiem, tiem, kas strādā labdarības jomā, ar slimiem cilvēkiem, pamestiem dzīvniekiem. Emocionāli psiholoģiska saskaņa, partnerus vieno ideālisms, garīgi principi, vēlme kalpot augstākiem ideāliem.

0°, 90°, 180°. Aspekti atgādina Saules/Neptūna disharmoniskos aspektus. Partneriem var rasties neskaidrība par mērķiem un nolūkiem, sadarbības principi var «izplūst», var rasties sajūta, ka otrs neatklāj «visu, kā ir», var notikt tīša vai netīša maldināšana, sadarbība var būt iluzora, balstīta uz kaut ko nepatiesu, maldīgu, šķietamu.

Mēness/Plūtons

120°, 60°. Aizrautība, popularitāte. Saskaņa starp abu iesaistīto vajadzībām (Mēness) un resursiem (Plūtons).

0°, 90°, 180°. «Mēness personai» var šķist, ka «Plūtona īpašnieks» izdara uz viņu psiholoģisku spiedienu.

Merkura aspekti

Merkurs/Venera

0°, 60°, 120°. Partneru gaumes un praktiskās rīcības saderība. Ļoti labs aspekts skaistumkopšanas jomā nodarbinātajiem, amatniekiem, dizaineriem u.tml.

90°, 180. Var rasties sīkas nesaprašanās un kašķi jautājumos - «bet kā šito tavu dizainu lai dabon gatavu?». Jāpadomā par informācijas apriti un vēstījuma precizitāti un formu.

Merkurs/Marss

60°, 120°. Attiecībās valdīs enerģiskums un pozitīvisms. Laba komunikācija, praktiska saprašanās.

0°, 90°, 180°. Dažkārt attiecībās var rasties nervozitāte, vilkt uz kašķi par sīkumiem. Šo spriedzi vislabāk novadīt kādos fiziski praktiskos darbos. Jāpadomā par savstarpējo komunikāciju.

Merkurs/Jupiters

60°, 120°. Labs aspekts finansistiem, baņķieriem, tirgotājiem to savstarpējā sadarbībā (arī tirgotāja natālajā kartē šis aspekts būs teicams). Mērķu un komunikācijas saskaņa, sekmīga informācijas aprite.

0°, 90°, 180°. Pārpratumi komunikācijā. Bieži vien partneri var krist par upuri apmānam, jo šajās attiecībās var būt grūtības atšķirt melus un fantāzijas no patiesības.

Merkurs/Saturns

60°, 120°. Mekura/Saturna harmoniskie aspekti sadarbību dara precīzu, loģisku, strukturētu, teju matemātiski organizētu. Metodiskums, punktualitāte, prasme plānot, organizēt. Saziņā partneri būs precīzi, spēs nodot viens otram informāciju kodolīgi un bez aizķeršanās.

0°, 90°, 180°. Partneriem būs grūtības kaut ko kopīgi organizēt, plānot. Var tikt sajaukti datumi, tikšanās vietas u.tml., līdz ar to par šīm lietām jāpadomā īpaši.

Merkurs/Urāns

60°, 120°. Laba intuīcija, atjautība, spēja saskatīt oriģinālus tehniskos risinājumus. Mentāla brīvība, neatkarība. Spēja pārliecināt apkārtējos.

0°, 90°, 180°. Partneriem var šķist, ka otra cilvēka domāšana un komunikācija ir haotiska, juceklīga, neizprotama. Tomēr arī šajā savienībā var rasties pēkšņas, pārsteidzošas, kaut dažkārt ekstrēmas, idejas un risinājumi.

Merkurs/Neptūns

60°, 120°. Radoša iztēle, spēja iedziļināties psiholoģiskos smalkumos, poētiska iedvesma. Labs aspekts radošajās profesijās, piemēram, sadarbībā starp teātra režisoru un kostīmu mākslinieku vai izrādes mūzikas autoru.

0°, 90°, 180°. Izklaidība, aizmāršība, subjektīvisms. Sadarbību apdraud tenkas, baumas, maldīga informācija. Kāds no partneriem var krist par upuri gan pašapmānam, gan apkārtējo nodevībai un apmelojumiem, piesaistot aprunātājus un tīši vai netīši iesaistoties aplamas informācijas izplatīšanā. To pārvarēt var, stingri pieturoties pie faktiem, precizitātes un atturoties pārstāstīt tālāk lieku informāciju.

Merkurs/Plūtons

60°, 120°. Harmonija starp viena prātu, praktiskajām iemaņām un komunikācijas prasmi (Merkurs) un otra resursiem (Plūtons).

0°, 90°, 180°. Līdzīgi Merkura/Neptūna saspringtajiem aspektiem - nosliece uz maldiem, aprunāšanu, taču Plūtona gadījumā tas vairāk saistīts ar agresiju un tieksmi uzspiest savu viedokli. Strīdi, tieksme diskusijā iekarst, pacelt balsi, uzspiest savu viedokli.

Veneras aspekti

Venera/Marss

60°, 120°. Harmonija starp jūtām un rīcību, gaumi un darbību, emocijām un to izpausmēm. Šāds aspekts, ja tam ir arī vēl citi astroloģiski indikatori, var novest pie dienesta romāna.

0°, 90°, 180°. Disharmonija starp jūtām un darbībām. Grūti apvaldīt emocijas. Var novest pie skandaloza dienesta romāna ar nepatīkamām sekām.

Venera/Jupiters

0°, 60°, 120°. Dāsnums, augstsirdība, spēja piedot. Mākslinieks (Venera) un viņa mecenāts (Jupiters).

90°, 180°. Izšķērdība, vieglprātība, pārmērīga greznība, mēra izjūtas trūkums. Biznesa partneru starpā šāds aspekts var novest pie nepārdomātiem finanšu lēmumiem, pārliekas izšķērdības.

Venera/Saturns

60°, 120°. Saprātīgums, mēra izjūta, stingra, klasiska gaume, jūtu pašdisciplīna (pienākums pāri jūtām), uzticība, pastāvīgums jūtās.

0°, 90°, 180°. Attiecībās iespējama skopulība, greizsirdība, skaudība, aizdomīgums. «Saturna īpašniekam» var šķist, ka «Veneras saimnieks» ir pārlieku izšķērdīgs.

Venera/Urāns

60°, 120°. Draudzīgums, oriģinalitāte, spontānas idejas, neparasta gaume.

0°, 90°, 180°. Ekscentriskums, ekstravagance. «Trakais mākslinieks» un viņa menedžeris. Biznesa partneru starpā nesaprašanos var raisīt «Urāna saimnieka» pēkšņi lēmumi un pēkšņas, «trakas» idejas, kas otram var likties nesaprātīgas, izšķērdīgas, bezgaumīgas.

Venera/Neptūns

60°, 120°. Labs aspekts radošo profesiju pārstāvjiem. Dziedātājs un viņa koncertmeistars vai arī - komponists un skaņdarba izpildītājs.

0°, 90°, 180°. Nepraktiskums, pasivitāte, tukši sapņi. Lietišķā sadarbībā ne visai patīkams aspekts, taču pārvarams, ja kopumā sinastrija ir laba.

Venera/Plūtons

60°, 120°. Popularitāte savā sociālajā lokā. Spēja apburt, piesaistīt. Mākslinieks un reklāmas aģentūras direktors.

0°, 90°, 180°. Sadarbību apdraud emocionāla nestabilitāte, nesavaldība, tieksme uz drāmām. Bezkaunība. Prostitūta (īpaši, ja Venera ir vāja pēc zīmes un ievainota arī no Saturna, Jupitera, Urāna vai Neptūna puses) un varmācīgs suteners (Plūtons).

Marsa aspekti

Marss/Jupiters

120°, 60°. «Marsa saimnieks» ar savu darbību balsta un īsteno «jupiterieša» ieceres un plānus. Drosme, cēlums, taisnīgums, godīgums. Labs aspekts jebkura veida sadarbībai.

0°, 90°, 180°. Attiecības traucēs tieksme uz konfliktiem, nesavaldība. Kāds no partneriem var pēkšņi «uzsprāgt». Var šķist, ka partneris ir «nevadāms», kašķīgs, agresīvs. Viens no smago konfliktu aspektiem, kas var neatgriezeniski izjaukt sadarbību.

Marss/Saturns

0°, 120°, 60°. Šo divu planētu gadījumā savienojums arī skaitās pie labvēlīgajiem aspektiem! Harmonisks aspekts starp Marsu un Saturnu rada spēju fiziski daudz un smagi strādāt (labs aspekts profesijās, kur nepieciešams fizisks darbs, izturība). Partneri ar šādu aspektu spēs veikt paliekošas lietas. Vēsa izlēmība, spēja saglabāt mieru asās situācijās, risināt sarežģītus jautājumus (ražošanā, armijā, drošības struktūrās). Savaldība, pašdisciplīna, noturīgums. Tranzītos (ja planētas ir direktas) šis aspekts sniedz labu fonu uzņēmējdarbībai, jo īpaši būvniecībai, jaunu pamatu likšanai, uzņēmumu dibināšanai. Arhitekts (Saturns) un būvnieks (Marss) - ideāli.

90°, 180°. Arī viens no smago konfliktu aspektiem, nav ieteicams partnerattiecībās. Iespējams ļoti agresīvs konflikts, kas var būt saistīts pat ar fizisku vardarbību, kuras rezultātā var tikt gūti paliekoši sakropļojumi (ja šāds aspekts parādās tranzītos - palielinās būvkonstrukciju sagrūšanas un ugunsbīstamības riski).

Marss/Urāns

120°, 60°. Partnerattiecībās, kur ir šis aspekts, valdīs enerģiskums, spēja iedvesmot otru, uzņēmība, izgudrotāja talants.

0°, 180°, 90°. Partneri var nerēķināties viens ar otru, turklāt strīdi var sākties pēkšņi, «no zila gaisa».

Marss/Neptūns

120°, 60°. Spēja iedvesmoties un iedvesmot partneri (to, kam Marss) uz aktīvām darbībām. Šāds pāris spēj iedvesmu pārvērst reālā rīcībā. Mūzikas instrumentu izgatavošanas firmas darbinieki, labdarības organizāciju darbinieki.

0°, 180°, 90°. Šis aspekts var radīt savdabīgu emocionālu aklumu, cilvēks vai nu neievēro, vai nespēj atpazīt, vai arī ignorē otra psiholoģiski emocionālo stāvokli, turpinot darīt savu. Slieksme uz apmānu un/vai pašapmānu.

Marss/Plūtons

120°, 60°. Ārkārtīgi spēcīgs, enerģisks aspekts. Speciālo uzdevumu vienības komandieris (Plūtons) un viņa kareivis (Marss). Entuziasms, uzņēmība, spēja iedvesmot, harisma, vara, ietekme. Tehniskajās profesijās, īpaši tādās, kas saistītas ar metālapstrādi, kodolenerģētiku u.tml., noderīgs aspekts.

0°, 180°, 90°. Partneri vēlēsies dominēt viens pār otru, problēmas risināt ar spēku. Arī šis ir vardarbīgs smago konfliktu aspekts.

Jupitera aspekti

Jupiters/Saturns

60°, 120°. Tālredzība, spēja saskatīt risinājumus. Partneri prot līdzsvarot resursus, pārdomāti ieguldīt kapitālu, naudas līdzekļus. Labs finansiālais stāvoklis. Godīgums, taisnīgums, izcilas darbaspējas.

0°, 90°, 180°. Sadarbību var izjaukt nesavaldība un eksplozivitāte. Šis ir viens no t.s. smago konfliktu aspektiem. Iespējams pieļaut lielas kļūdas finanšu jomā. «Jupitera saimnieks» šajā konfliktā, visticamāk, aizies, skaļi aizcērtot durvis - gan pārmestā, gan pavisam burtiskā nozīmē. Šo aspektu grūti pārvarēt, bet ja nu tomēr tāds sinastrijā ir, jāvēro tranzīto planētu stāvoklis - tas ļaus vismaz daļēji prognozēt grūtos periodus. Tiklīdz kāda no tranzītajām planētām - Jupiters vai Saturns - «aktivizēs» šo sinastrijas aspektu, konflikti nenovēršami parādīsies.

Jupiters/Urāns

60°, 120°. Brīvību mīloši, neatkarīgi partneri. Dod spēju saskatīt lietu perspektīvu, ieraudzīt jaunus apvāršņus un inovatīvus risinājumus.

0°, 90°, 180°. Nosliece uz avantūrām, nevajadzīgu risku. Konflikts var rasties, ja viens no partneriem pārāk brīvi un savdabīgi uztver savstarpējās sadarbības nosacījumus. «Urāna saimnieks» var arī pēkšņi aiziet no darba, lauzt līgumus u.tml.

Jupiters/Neptūns

60°, 120°. Ideālisms, gudrība, spēja dziļi izprast citus cilvēkus, žēlsirdība, līdzjūtība, garīgums, filozofiska prāta uzbūve, radoša iztēle.

0°, 90°, 180°. Atrautība no realitātes, sociālais utopisms, maldi, «rozā brilles». Iespējama tīša vai netīša maldināšana. Pārvarēšana - stingra turēšanās pie faktiem, pierādījumiem un morāles normām.

Jupiters/Plūtons

60°, 120°. Popularitāte, atpazīstamība sabiedrībā, ietekmīgums, vara. Viena cilvēka attīstības vīziju (Jupiters) balsta otra resursi (Plūtons). Veiksme finansiālos jautājumos, finansiāli ieguvumi, prasme rīkoties ar investīcijām. «Lielā biznesa» aspekts.

0°, 90°, 180°. Attiecībās var iestāties spriedze, jo «Plūtona īpašnieks» neizbēgami parādīs valdonīgumu, savukārt «jupiterietis» izjutīs sašutumu par to. Arī viens no t.s. smago konfliktu aspektiem, kas var izjaukt sadarbību.

Saturna aspekti

Saturns/Urāns

60°, 120°. Koncentrēts prāts, nosvērtība, spēja paredzēt notikumus un plānot.

0°, 90°, 180°. Sadarbību traucēs nervozitāte, ietiepība, viena partnera pārlieku augsts pašvērtējums. Pārvarēšana: jāattīsta pacietība un izturība, kā arī paškritiska attieksme.

Saturns/Neptūns

60°, 120°. Pacietība, psiholoģiska izturība, pašsavaldīšanās, spēja iedziļināties detaļās, uztverot parādības vai notikuma dziļāko jēgu.

0°, 90°, 180°. Sadarbība var sagādāt vilšanos, garīgus un psiholoģiskus pārdzīvojumus. Iespējama maldināšana, apmelošana, apmāns.

Saturns/Plūtons

60°, 120°. Lielas darbaspējas, spēja strādāt, fiziska izturība, mērķtiecība, praktiskums, vara. Prasme organizēt, vadīt ļaužu masas.

0°, 90°, 180°. Sadarbība var izjukt, jo partneri, kuru sinastrijā ir šis aspekts, neizbēgami centīsies uzspiest viens otram savu gribu un varu. Stūrgalvība, egocentriskums, nepiekāpība domstarpību risināšanā. Bieži vien, it īpaši ja šis nav vienīgais smago konfliktu aspekts partneru sinastrijā, pēc konflikta viņi var visu turpmāko dzīvi vairs nesarunāties.

Urāna aspekti

Urāns/Neptūns

60°, 120°. Prasme iedziļināties, interese par psiholoģiskiem procesiem, radoša iedvesma, jaunas idejas mākslā.

0°, 90°, 180°. Saasināts jūtīgums, nervozitāte.

Urāns/Plūtons

60°, 120°. Atklātība, draudzīgums, oriģinalitāte, drosme, neatkarība.

0°, 90°, 180°. Ietiepība, patvaļa, ekscentriskums.

Neptūna aspekti

Neptūns/Plūtons

60°, 120°. Garīga izaugsme, kopīgi ideāli. Intuīcijas un resursu balanss.

0°, 90°, 180°. Pretruna starp viena partnera intuīciju un otra vēlmi īstenot savu varu.

Kopš Plūtona atklāšanas brīža (pirmo reizi pamanīts 1930. gadā, «oficiāli» atklāts - 1933.) neviens no šiem pēdējiem diviem aspektiem vēl ne reizi nav izveidojies. Neptūna/Plūtona kvadrāts (90°) sāks veidoties tikai šā gadsimta vidū, tāpēc pagaidām par tiem varam spriest tīri teorētiski.