PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Lietišķās planētas jeb kā noteikt saderību biznesa attiecībās

 
©Pixabay

Esam rakstījuši par sinastriju, proti, astroloģijas nozari, kas nodarbojas ar divu vai vairāku personu saderības noteikšanu. Līdz šim vairāk – par mīlestības un laulības attiecībām, mazāk – par darba un biznesa partnerības jautājumiem. Vai varēšu ar šo cilvēku sastrādāties? Vai biznesa partneris kopīgajā lietā ieguldīs tikpat daudz pūļu un enerģijas, cik es? Vai sekmīgi sākto lietu neapdraudēs pēkšņi un iracionāli konflikti? Uz šiem jautājumiem atbildēt spēj astrologs.

Vai sadarbība būs noturīga?

Līdzīgi kā mīlestības sinastrijā, arī lietišķajās attiecībās būtiski ir laikus konstatēt konflikta iespējamību. Par konfliktu aspektiem jau esam rakstījuši, tāpēc tikai īsi atgādinu: ja partneru sinastrijā ir trīs un vairāk smago konfliktu aspektu, šī sadarbība agri vai vēlu beigsies ar sadursmi. Un nebūs pat svarīgi, kādu ieganstu dēļ - konflikts notiks, un tas būs neatgriezenisks. Savukārt ja partneriem ir viens vai divi konfliktu aspekti, konflikti būs, taču tos būs iespēja nogludināt, it īpaši tad, ja abi vai viens no partneriem paši par sevi nav «konflikta personības» (resp., šo cilvēku natālajās kartēs ir mazāk par trīs smago konfliktu aspektiem).

Smago konfliktu aspekti sinastrijā

Marss/Marss: savienojums, opozīcija, kvadrāts Agresīvs, intensīvs konflikts, iespējama pat fiziska vardarbība.

Marss/Saturns: savienojums, opozīcija, kvadrāts Agresīvs konflikts, iespējama fiziska vardarbība, kas var atstāt paliekošu sakropļojumu.

Marss/Jupiters: savienojums, opozīcija, kvadrāts Skaļš, agresīvs konflikts.

Marss/Plūtons: savienojums, opozīcija, kvadrāts Ļoti agresīvs, iracionāls konflikts, iespējama fiziska vardarbība, cīņa uz dzīvību un nāvi pat burtiskā nozīmē.

Jupiters/Jupiters: savienojums, opozīcija, kvadrāts Skaļš konflikts, liels sašutums, pēkšņas dusmas.

Jupiters/Saturns: savienojums, opozīcija, kvadrāts Skaļš konflikts ar «durvju aizciršanu» un sekojošu nesarunāšanos.

Jupiters/Plūtons: savienojums, opozīcija, kvadrāts Skaļš konflikts, niknums, ilgstošas dusmas.

Saturns/Saturns: savienojums, opozīcija, kvadrāts Nepiekāpība, konflikts, kas izpaužas kā atsvešinātība, ilgstoša nerunāšana.

Saturns/Plūtons: savienojums, opozīcija, kvadrāts Agresīva, ilgstoša nepiekāpība, «ne pēdu dzimtās zemes!».

Plūtons/Plūtons: savienojums, opozīcija, kvadrāts Nepiekāpība, iracionāls konflikts.

Bieži vien var būt tā, ka sākotnēji attiecības veidojas gludi, bet pēc kāda laika pēkšņi tomēr rodas konflikts. Tas tā var būt laika periodos, kad kāda no tranzītajām planētām izveido konflikta aspektu pret kādu no partneru sinastrijas «jutīgajiem punktiem». Piemēram, ja sinastrijā ir Jupitera/Saturna kvadrāts un tranzītais Saturns «iet pāri» šajā kvadrātā iesaistītajam Jupiteram, līdz tam snaudošais konflikts var sākt aktivizēties. Līdzīgi būs, ja tranzītais Saturns izveidos kvadrātu ar tranzīto Jupiteru. Ja partneru sinastrijā šis ir vienīgais smago konfliktu aspekts, vērts to vienkārši uztvert kā attīstības krīzi vai vienkārši nogaidīt, līdz nelabvēlīgais tranzīts izklīst, jo pēc tam atkal būs iespēja veidot konstruktīvu sadarbību. Savukārt, ja sinastrijā tomēr ir vēl vairāki smago konfliktu aspekti, šāds tranzīts var izraisīt neatgriezenisku sadarbības izjukšanu.

Planētu nozīme

Protams, lai gan biznesa, tāpat kā mīlestības, attiecību sinastrijā būtiskas ir visas planētas, tomēr īpaši pieņemts uzsvērt Saules, Merkura, Marsa, Jupitera un Saturna nozīmi.

Saule. Apzinātā griba, līderība, racionalitāte, racionāls radošums. Cilvēks ar stipru, labi aspektētu Sauli būs biznesa līderis, organizācijas vadītājs, kurš atradīsies uzmanības centrā, spēs droši pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību. Vāja, «ievainota» Saule - svārstīgs vadītājs, kurš nespēj pieņemt izšķirošus lēmumus, kura autoritāti padotie apšauba, nerespektē.

Mēness. Lietišķās attiecībās it kā mazāk nozīmīgs, taču ignorēt Mēness lomu nav ieteicams. Mēness - tā ir emocionālā gaisotne organizācijā vai biznesa partneru starpā, spēja iejusties, uzklausīt, būt empātiskam. Mēness būs svarīgs organizācijās, kas nodarbojas ar aprūpi, sabiedrisko ēdināšanu, pārtikas rūpniecību.

Merkurs. Antīkajā mitoloģijā Merkurs bija vēstnesis, amatnieku un tirgotāju aizgādnis, kurš tradicionāli tika attēlots kā jaunietis ar spārnotām sandalēm, spējīgs pārvietoties vēja ātrumā. Stiprs, labi aspektēts Merkurs ir viens no nepieciešamākajiem biznesā, jo atbild gan par komunikāciju, gan spēju ātri izdomāt dažādus praktiskus risinājumus. Praktiskais prāts, roku veiklība, saziņas spēja.

Venera. Lai gan ierasts šo planētu asociēt pārsvarā ar sievišķumu, skaistumu, greznumlietām un izpriecām, astroloģijā ar Veneru saistītas vairākas nopietnas tēmas. Viena no tām - partnerattiecības kā tādas, tajā skaitā arī līgumi partneru starpā. Harmoniski Veneru aspekti starp partneriem garantēs to, ka abu gaumes būs saskaņotas, abiem patiks līdzīgas lietas. Venera nozīmē «patīk» vai «nepatīk». Ja partneru Veneras atradīsies konfliktā, sadarbība «nepatiks». Veneras stāvoklis ļoti svarīgs profesijās, kas saistītas ar skaistumkopšanu, dārzkopību, īpaši daiļdārzniecību, dizainu, modi. Līdz ar Saturnu un Jupiteru Venera atbild par saprātīgu, godīgu lēmumu pieņemšanu, izsverot dažādus iespējamos risinājumus. Vāja, slikti aspektēta Venera: akla sekošana modei, gaumes trūkums, nevīžība, izšķērdība, slinkums, greizsirdība, tieksme uz skandāliem.

Marss. Enerģija, spēks, darbības impulss, kas nepieciešams jebkuram pasākumam. Fizisks darbs, grūtību pārvarēšana ar spēku. Harmonisks, labi aspektēts Marss īpaši svarīgs profesijās, kas saistītas ar mehānismiem, fizisku aktivitāti, uguni, sprāgstvielām, kodīgām ķimikālijām.

Jupiters. «Lielais labvēlis» astroloģijā simbolizē: 1) jebkuru paplašināšanos, veiksmi, zināšanas, materiālus ieguvumus; 2) autoritāti, cieņu, atzinību, morālo vērtību sistēmu. Jupiters simbolizē arī tālus ceļojumus, izziņas procesu, augstāko izglītību, dāsnumu. Juristu, ārstu un zinātnieku, kā arī finansistu aizgādnis. Stratēģiskā plānošana, attīstības vīzijas. Vājš, «traumēts» Jupiters var dot noslieci uz avantūrām, izšķērdību, finanšu līdzekļu nesaprātīgu izmantošanu.

Saturns. Savā ziņā šī nopietnā planēta ir Jupitera pretstats - Saturns atbild par ierobežojumiem, mēra izjūtu, robežu novilkšanu. Antīkajā mitoloģijā Saturns tiek attēlots kā ļoti vecs, vieds vīrs, laika sargātājs. Saturns - tas ir loģiskais saprāts, kārtība, likumi. Pārvalde, hierarhija, struktūras veidošana - Saturna sfēras. Labai lietvedei, kas spēj uzturēt kārtību organizācijas dokumentācijā, pilnīgi noteikti būs spēcīgs, labi aspektēts Saturns. «Labs» Saturns nepieciešams arī oficiālām amatpersonām, priekšniekiem, cilvēkiem, kas nodarbojas ar apsardzi, kārtības uzturēšanu, taktisko plānošanu, kvalitātes kontroli. Vājš, slikti aspektēts Saturns: haotiskums, nekārtība, pārmērīgs skopums, egoisms, alkatība, aizkavēšanās, vilcināšanās, kļūdu pieļaušana attiecībā uz kvalitāti.

Urāns. Tālās, «aizsaturna» planētas indivīdu sinastrijā ir mazāk nozīmīgas, tās vairāk iezīmē paaudzes fonu, paaudzes kopīgo noskaņojumu, tendences. Tomēr organizācijas kartē Urāns būs nozīmīgs kā inovāciju un tehnoloģiju aizgādnis. Šā planēta ir aviācijas, elektrības un IT nozares aizbildne un, starp citu, arī astrologu aizgādne. Neptūns. Pretrunīga un mazliet noslēpumaina planēta. Astroloģijā simbolizē ūdeņus, pasaules okeānu, visas tās nozares, kas saistītas ar jūrām, jūras dzīļu apguvi, okeānu. Ekoloģija, šķidrumi, ķīmija. Arī - zemapziņas okeāns, psiholoģija un psihiatrija. Jāpiezīmē, ka psiholoģija kā atsevišķa zinātne strauji attīstīties sāka XIX gs. vidū, laikā, kad tika «atklāts» Neptūns (1846). Neptūna negatīvā puse - ilūzijas, apmāns un pašapmāns, krāpšana, maldi, haotiskums, gribasspēka trūkums, izplūšana sīkumos, nespēja savākties.

Plūtons. Zemes dzīles, kodolenerģija, dabas graujošie spēki. Profesijas, kas saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi, enerģētiku, pazemi, piemēram, metro vai apakšzemes komunikācijām, kanalizāciju. Plūtons ir arī diktatoru un baņķieru aizgādnis. Labi aspektēts Plūtons ir svarīgs arī jomās, kas saistītas ar popularitāti plašās tautas masās - tas nepieciešams gan skatuves māksliniekiem, gan literātiem, gan politiķiem, gan sociālo tīklu influenceriem - visiem, kuri grib būt ietekmīgi.

(Turpinājums nākamajā numurā.)