Pieejamas 8 "karstas" vakances, alga - 5400 eiro mēnesī

© Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) izsludinājusi konkursu astoņām garantētās nodarbinātības jeb tenūrprofesoru vakancēm inženierzinātņu un tehnoloģiju, dabaszinātņu un sociālo zinātņu jomā, aģentūra LETA noskaidroja universitātē.

Pretendentiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kā arī zinātņu doktora grādam un vismaz trīs gadu darba pieredzei asociētā profesora vai profesora amatā un savā nozarē starptautiski atzītai pieredzei. Tāpat pretendentiem jāveic mūsdienu līmenim atbilstošs zinātniskās pētniecības darbs, kā arī jānodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes nozarē.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 20.septembrim elektroniski jāiesniedz RTU rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, motivācijas vēstule ar redzējumu par sasniedzamajiem mērķiem, pētniecības plāns diviem un sešiem gadiem, kā arī pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kurā norādīts zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze un darba rezultātu apkopojumi vai sasniegumu apraksti.

Pieteikumam jāpievieno arī zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, apliecinājums par interešu konflikta neesamību un citi apliecinājumi par darba novērtējumu iepriekšējā periodā, ja tādi ir.

Visām tenūrprofesora vakancēm darba samaksa norādīta 5400 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Tenūras sistēma ieviesta vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Tā paredz, ka vēlētajam akadēmiskajam personālam, iegūstot noteiktu akadēmisko amatu, piemēram, asociētā profesora vai profesora amatu, un izpildot noteiktus profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas kritērijus, tiks nodrošināts beztermiņa darba līgums.

Kopš tenūras sistēmas ieviešanas RTU strādā pieci tenūrprofesori.