Baznīcām mācīs pareizu grāmatvedību

 
©pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūnija sākumā veica kratīšanas vairākos katoļu dievnamos. VID vadītāja Ieva Jaunzeme radio raidījumā Krustpunktā sacīja, ka dienests secinājis: baznīcās netiek veikta ziedojumu uzskaite. Pašreizējā likumdošana nosaka, ka reliģiskās organizācijas kārto grāmatvedību saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, arī ziedojumi ir jāiegrāmato un jāuzrāda. Turklāt reliģiskajām organizācijām ir atvieglotas prasības grāmatvedības kārtošanā.

30. jūlijā Reliģijas lietu konsultatīvās padomes sēdē, kurā piedalījās vairāk nekā desmit reliģisko organizāciju pārstāvji, VID, Uzņēmumu reģistra, Finanšu nozaru asociācijas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji un zvērināti advokāti, baznīcu pārstāvjiem tika izskaidrotas regulējuma piemērošanas prasības attiecībā uz patiesā labuma guvēju noskaidrošanas principiem un kārtību reliģiskajās organizācijās un to iestādēs, kā arī prasības attiecībā uz pienākumu sniegt informāciju Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvējiem, informē Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa.

Iepriekšminētajā raidījumā I. Jaunzeme izteicās, ka gadījums, kam VID pievērsa uzmanību katoļu baznīcā un kas bija saistīts ar automašīnas iegādi par aptuveni 20 000 eiro, liecina, ka ziedojumi netika uzskaitīti un tas baznīcas darbiniekam ļāvis līdzekļus izmantot personiskām vajadzībām un izmantot krāpniecisku pievienotās vērtības nodokļa shēmu. Savukārt katoļu baznīcas pārstāvji pēc VID veiktajām kratīšanām sacīja, ka darījums noticis pirms gadiem pieciem un auto izmantots darba vajadzībām.

VID pārstāvji sēdes dalībniekiem izskaidroja jautājumus par grāmatvedības kārtošanas prasībām un to ievērošanu reliģiskajās organizācijās un to iestādēs. Tika nolemts kopīgi izstrādāt VID metodiskos norādījumus par grāmatvedības kārtošanu un jau septembrī visas iesaistītās puses - VID, Finanšu ministrijas un reliģisko savienību pārstāvji - ar Tieslietu ministrijas atbalstu uzsāks darbu pie šo metodisko materiālu izstrādes. Finanšu ministrija informēja par iecerēm izstrādāt jaunu regulējumu grāmatvedības jomā un apliecināja gatavību konsultēties šajā procesā ar reliģiskajām organizācijām, vēsta L. Mauliņa.

KAS IR PATIESAIS LABUMA GUVĒJS?

Patiesais labuma guvējs - fiziskā persona, kura ir klienta - juridiskās personas - īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

  • attiecībā uz juridiskajām personām - fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē;
  • attiecībā uz juridiskiem veidojumiem - fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Avots: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

 

Abonē