Piektdiena, 19.aprīlis

redeem Fanija, Vēsma

arrow_right_alt Ekonomika \ Latvijā

NRA PĒTA: attaisnoto izdevumu atgūšana – bagāto privilēģija

© Pixabay

Lai mazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parāda summu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) mudina iesniegt čekus un dokumentus par attaisnotiem izdevumiem. Daļai iedzīvotāju tas tiešām palīdzēja mazināt vai pat vispār dzēst parāda summu. Tiesa, ja nebūtu parāda, atgūto nodokļa pārmaksu ģimene varētu izlietot citiem mērķiem, nevis parāda nomaksai, pie kura izveidošanās paši nav bijuši vainīgi. Taču daļa iedzīvotāju – ar nelielu algu un vairākiem apgādājamajiem – nemaz nevar saņemt atmaksu par attaisnotiem izdevumiem, lai gan tieši šai iedzīvotāju grupai tas būtu visvairāk vajadzīgs.

No visām Valsts ieņēmumu dienestā līdz 16. jūnijam iesniegtajām gada ienākumu deklarācijām par 2018. gadu nodokļa parāds ir izveidojies 167 538 deklarāciju iesniedzējiem jeb 19,1 procentam. Kopējā nodokļu parāda summa ir 39,5 miljoni eiro. Savukārt 708 589 deklarāciju iesniedzējiem (jeb 80,9 procentiem) pienākas atmaksa no budžeta. Kopējā atmaksājamā summa ir 133,29 miljoni eiro, kuros ietilpst ne tikai izveidojusies tieša nodokļa pārmaksa, bet arī atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem.

Reformē arī attaisnotos izdevumus

Līdz ar vērienīgo 2018. gada nodokļu reformu izmaiņas ieviestas arī attaisnoto izdevumu aprēķināšanas kārtībā. No vienas puses, tika palielināti griesti iesniedzamajai summai līdz 600 eiro (pirms tam tie bija 215 eiro ārstniecībai, izglītībai, bērnu interešu pulciņiem, ziedojumiem, dāvinājumiem, tajā skaitā ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajām partijām), taču, no otras puses - visi attaisnotie izdevumi tiek summēti.

Līdz 2018. gadam attaisnotie izdevumi bija sadalīti pēc attaisnoto izdevumu veida. Limitēti bija izglītības un vispārējie ārstniecības izdevumi, taču neskaitot, piemēram, zobārstniecību, zobu protezēšanas pakalpojumus, plānveida operācijas, olšūnu punkciju, endoprotēzēšanu. Tiesībsargs, veicot apjomīgu pētījumu par nodokļu reformas ietekmi, secināja, ka, salīdzinot ar 2017. gadu un iepriekšējiem gadiem, personas, kuras iesniedza attaisnotos izdevumus par medicīnas un izglītības pakalpojumiem, saskaņā ar jauno regulējumu ir ieguvēji, ja izdevumu apmērs bija lielāks par 215 eiro gadā. Savukārt personas, kuras iesniedza attaisnotos izdevumus par zobārstniecības, zobu protezēšanas pakalpojumiem un plānveida operācijām, ir zaudētāji, ja izdevumu summa ir lielāka par 600 eiro.

Atmaksu var zaudēt vispār

VID skaidro, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi ir 600 eiro gadā par katru ģimenes locekli un kopā tie nedrīkst pārsniegt 50 procentus no deklarācijas iesniedzēja gada ar nodokli apliekamā ienākuma. Pārsnieguma daļu nevar kompensēt ar cita ģimenes locekļa attaisnoto izdevumu limitu. Tādējādi maksimālā atgūstamā summa gadā ir 120 eiro par katru ģimenes locekli. Tātad, ja, piemēram, par vienu ģimenes locekli tiek iesniegti čeki par 800 eiro, bet par otru - 400 eiro, tekošajā gadā var atgūt nodokļa pārmaksu no 1000 eiro. 200 eiro var pārcelt uz nākamo gadu.

Tāpat nevar saņemt nodokļa atmaksu lielāku, nekā nodoklis ir samaksāts. Piemēram, ja šajā nodoklī gadā samaksāti 96 eiro, tad tekošajā gadā nevar atgūt vairāk nekā 96 eiro, pat ja ir iesniegti čeki par 600 eiro, kas teorētiski dod iespēju atgūt 120 eiro. Strādājošiem ar zemiem ienākumiem un vairākiem apgādājamajiem IIN vispār netiek iekasēts, ja viņiem tiek piemērots maksimālais neapliekamais minimums (2018. gadā 200 eiro mēnesī) un arī atvieglojums par apgādājamo (2018. gadā 200 eiro par katru apgādājamo mēnesī). Līdz ar to šādi iedzīvotāji atmaksu par attaisnotiem izdevumiem saņemt nevar.

Izdevumus par savu vai ģimenes locekļu izglītības un ārstnieciskajiem izdevumiem ir tiesības hronoloģiskā secībā attiecināt tikai uz nākamo triju gadu apliekamo ienākumu. Pēc tam tie tiek zaudēti. VID uzsver, ka primāri vienmēr tiek atskaitīti attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem, jo attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem nevar attiecināt uz nākamajiem taksācijas gadiem. Iepriekšējos gados izveidojušos attaisnoto izdevumu pārsniegumu var redzēt, atverot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā gada ienākumu deklarācijas detalizētās versijas D4 pielikumu.

VID atgādina, ka pie attaisnotajiem izdevumiem ir pieskaitāmas arī iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas nepārsniedz 10 procentus no darbinieka mēneša bruto darba samaksas, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā (maksimālā atgūstamā summa ir 800 eiro).

Tiesībsargs norāda uz problēmām

Tiesībsargs, analizējot personu maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli dažādos gada ienākumu līmeņos, secinājis, ka 2018. gadā virkne nodokļu maksātāju pat pie esošiem attaisnotiem izdevumiem tos piemērot nevar, tas ir, to ienākumu summa nav pietiekama, lai attaisnotie izdevumi varētu tikt piemēroti. Analizējot personu bruto ienākumus par attaisnoto izdevumu piemērošanu attiecībā uz izdevumiem par iemaksām pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā, tiesībsargs novērojis, ka iekļaut attaisnotajos izdevumos var visai mazas summas. Tā kā attaisnotajos izdevumos var iekļaut summas līdz 10 procentiem no gada apliekamā ienākuma, lai varētu piemērot 4000 eiro attaisnotos izdevumus, nepieciešami 40 000 eiro gada apliekamie ienākumi. Personām, kuru gada apliekamie ienākumi ir līdz 40 000 eiro, šo attaisnoto izdevumu pozīciju nevar piemērot pilnā apmērā. Analizējot attaisnoto izdevumu piemērošanas iespējas, tiesībsargs norāda, ka no 2015. līdz 2018. gadam pieauga nepieciešamais ienākumu līmenis attaisnoto izdevumu piemērošanai, tātad pieauga arī nodokļu maksātāju skaits, kam nevar piemērot attaisnotos izdevumus.