Otrdiena, 16.aprīlis

redeem Alfs, Bernadeta, Mintauts

arrow_right_alt Ekonomika

Vienreizējo 30 latu pabalstu saņēmis 15 751 rīdzinieks

Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālajos centros līdz vakardienai vienreizējo 30 latu pabalstu par palīdzību pārtikas iegādei bija saņēmis 15 751 rīdzinieks kopsummā par 472 530 latiem.

Iesniegumi pabalsta saņemšanai no iedzīvotājiem tiks pieņemti līdz 30. janvārim. Pabalsts tiks izmaksāts līdz 1. aprīlim.

Departaments pērn plānoja, ka pēc pabalsta varētu vērsties 36 445 personas, tādējādi šim mērķim nepieciešamais finansējums ir 1,2 miljoni latu.

Sarežģītās ekonomiskās situācijas dēļ pabalsta saņēmēju loks var pārsniegt prognozēto personu skaitu, tāpēc 9% no kopējās pabalstam paredzētās summas tiktu izlietoti, operatīvi reaģējot uz pabalsta saņēmēju skaita izmaiņām.

Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un dzīvo atbilstoši norādītajai adresei.

Pabalstu var saņemt personas, kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus vienai personai ģimenēs ar bērniem, kurās ir vismaz viena darbspējīga persona, un ģimenēs, kurās ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji vai personas, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un vismaz viena darbspējīga persona.

Tāpat pabalstam var pieteikties ģimenes, kurās ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji vai personas, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un nav nevienas darbspējīgas personas, kuras ienākumi pārsniedz 144 latus katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalstu nepiešķirs personām, kuras atrodas valsts vai pašvaldības apgādībā.