RSU studējošo militārās medicīnas apmācībai plāno piešķirt 295 665 eiro

© Pexels.com

Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) no Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta varētu piešķirt 295 665 eiro studējošo militārās medicīnas apmācībai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegādei šogad, izriet no AM sagatavotā rīkojuma projekta, kas nodots saskaņošanai.

RSU Medicīnas fakultāte šogad oktobrī uzsākusi obligātās militārās medicīnas pamatkursa īstenošanu topošajiem ārstiem, kas studē 4.kursā, lai sniegtu teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas militārajā medicīnā, militārās medicīnas aprūpes standartos, modulārās pieejas medicīniskajā nodrošināšanā, evakuācijas principos un citos jautājumos.

Atbilstoši AM sniegtajai informācijai, lielākā daļa finansējuma - 126 080 eiro - tiks novirzīti militāro traumu mulāžu iegādei. Sistēmām un iekārtām simulācijas vides nodrošināšanai varētu tikt atvēlēti 84 000 eiro, klīnisko prasmju trenažieriem un manekeniem - 43 020 eiro, militārajam aizsargekipējumam - 20 740 eiro, militārās medicīnas ierīcēm un inventāram - 10 440 eiro, ierīcēm asiņošanas apturēšanai - 9575 eiro, bet imobilizācijas ierīcēm - 1810 eiro.

Nepieciešamību uzlabot un pilnveidot materiāltehnisko apmācību bāzi AM pamato ar to, ka turpmākajos gados plānots uzsākt kursa apmācības māsām, ārsta palīgiem un citām topošajām ārstniecības personām.

Lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izmantošanu noteiktā mērķa sasniegšanai un paredzētu piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma uzraudzības kārtību, ar RSU tiks noslēgta vienošanās.

Svarīgākais