Bērnu slimnīcas Vecāku mājā 12 gadu laikā sniegta palīdzība 7586 ģimenēm

© f64.lv, Lauris Aizupietis

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Vecāku mājā 12 gadu laikā sniegta palīdzība 7586 ģimenēm, informē Bērnu slimnīcas fonda (BSF) Komunikācijas projektu vadītāja Linda Anna Dāldere.

Vecāku māja darbojas BSF paspārnē. Tā kopš 2011.gada BKUS novietnes "Torņakalns" teritorijā sniedz atbalstu ģimenēm, kuru bērni ārstējas slimnīcā - nodrošinot gan naktsmājas, gan praktisku un psiholoģisku atbalstu tik pārdzīvojumiem pilnajā laikā. Kopumā 12 darbības gadu laikā palīdzēts jau 7585 ģimenēm.

Lai nodrošinātu Vecāku mājas ilgtspējīgu darbību un ģimenēm vēl draudzīgu vidi, no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim BSF īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā (II posms)".

Projekta rezultātā aktualizēta ziedošanas kampaņa un piesaistīti ziedojumi Vecāku mājas darbības nodrošināšanai, paaugstinātas darbinieku prasmes un zināšanas, palīdzot BKUS pacientu ģimenēm, kā arī sniegts administratīvais atbalsts darbiniekiem. Tika īstenotas apmācības Vecāku mājas brīvprātīgajiem un algotajiem darbiniekiem, tādējādi nodrošinot ģimenēm draudzīgu vidi un profesionālu atbalstu.

Projekta laikā, papildus administratīvajiem uzdevumiem, tika finansiāli atbalstītas vairākas aktivitātes. Starp tām bija Vecāku mājas darbības popularizēšana, sociālajos tīklos un medijos informējot sabiedrību par tās piedāvātajām iespējām ģimenēm ar bērniem, ziedojuma kastīšu pārraudzība, apmācības BSF Vecāku mājas darbiniekiem un brīvprātīgajiem, Vecāku mājas darbinieku darbs, koordinējot brīvprātīgo darbu, praktiskās apmācības un tamlīdzīgi, kā arī citas aktivitātes.

Veiktās aktivitātes veicinājušas atbalstu ģimenēm, sniegušas administratīvo atbalstu BSF Vecāku mājas pamatdarbības nodrošināšanai un pilnveidojušas darbinieku un brīvprātīgo darbu. Atbalsts ģimenēm un brīvprātīgajiem darbiniekiem plašākā mērogā sekmējis arī saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis - veicinot ģimeņu atbalsta jautājumu risināšanu Latvijā.

Veselība

Strauji attīstoties inovatīvām terapijām, kuras jau sevi pasaulē pārliecinoši pierādījušas cīņā ar epilepsiju, pacientu biedrība "Aura" aicina lēmumu pieņēmējus jau no 2025.gada īstenot prioritāros pasākumus epilepsijas pacientu ārstēšanas uzlabošanai, paredzot tiem nepieciešamo finansējumu nākamā gada veselības aprūpes budžetā.

Svarīgākais